Våra rådgivare

Utforska vår rådgivarlista för att hitta den rådgivare som bäst passar dig och de utmaningar och möjligheter som ditt företag står inför – eller låt oss hjälpa dig hitta den perfekta matchningen.

Rådgivningssessionerna är 60 minuter långa och de kostar 3 995 kr ex moms (eller 1 företagskredit).
Rådgivare markerade Executive Expertise debiteras 11 995 kr för 90 minuter (eller 3 företagskrediter).

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Stark företagskultur
 • Strategisk ledarskap
 • Entreprenöriellt företagande
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Hållbarhet
 • Kultur och Ledarskap
Läs mer och boka

 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Bygga och växa bolag
 • Autentiskt ledarskap
Läs mer och boka

 • Bygga förändringstrygga organisationer
 • Kom igång med AI!
 • Tillitsfullt samarbete
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Förändringsarbete
 • Globalisering
Läs mer och boka

 • AI-transformation
 • Digital vision och strategi
 • Lösningsorienterad kreatör av digitala lösningar/plattformar
Läs mer och boka

 • Kommunikation
 • Krishantering
 • PR/ Media
Läs mer och boka

 • Förändringsledning
 • Förebyggande av stress med hjälp av metakognition
 • Senior ledarskapsutvecklare
Läs mer och boka

 • Kultur
 • Ledarskap
 • Presentationsteknik
Läs mer och boka

 • Dagens talangmarknad
 • Employer branding
 • Förflyttningsresor av arbetsgivarvarumärke
Läs mer och boka

 • Digitala affärsmodeller
 • Digitala möten
 • Digitalt arbetssätt
Läs mer och boka

 • Att leverera lönsamhet genom att ta vara på hela kompetensen i bolaget och se potentialen i hela bolaget och på så vis utveckla verksamheten
 • Beslutsfattande grundat i värderingar, självledarskap och en gemensam kompass
 • Förmåga att genom ett inkluderande och kommunikativt ledarskap förmedla vision och budskap utifrån olika perspektiv
Läs mer och boka

 • Bygga och växa bolag
 • Ledarskap
 • HR
Läs mer och boka

 • Att leda på distans
 • Beslutsfattande
 • Business Intelligence
Läs mer och boka

 • Lärande och Utbildning
 • Ledarskap
 • Omvärldsbevakning
Läs mer och boka

 • Organisation av e-handel
 • Systemval
 • Plattformsval
Läs mer och boka

 • Energi & inspiration
 • Ledarskapsutveckling
 • Livskvalitet
Läs mer och boka

 • Social hållbarhet (CSRD & affären)
 • Kultur = verktyg att nå affärsmål
 • Kultur, organisation och hållbarhet på styrelsens agenda
Läs mer och boka

 • Ledarskap få det att fungera i vardagen
 • Kommunikation: ledarskapets retorik
 • Gå från ord till handling – besvara ditt hur!
Läs mer och boka

 • Förändringskommunikation 
 • Förändringsledning
 • Internkommunikation
Läs mer och boka

 • Säkerhetsledarskap & säkerhetskultur
 • Krisberedskap
 • Ledarskap
Läs mer och boka

 • Insiktsgenerering
 • Konsumentbeteende
 • Målgruppsförståelse
Läs mer och boka

 • Pionjär sedan -92 inom karriär och coaching i Sverige
 • Retention & Engagement – nöjda, produktiva medarbetare som stannar
 • Strategisk Branding av ledning, bolag & medarbetare
Läs mer och boka

 • Leda i ständig förändring
 • Bygga engagerade och högpresterande team
 • Från silos till agil tvärfunktionell kundcentrerad organisation och arbetssätt
Läs mer och boka

 • Struktur och organisation
 • Internationella affärer
 • Styrelsearbete och performance management
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Sälj och Marknad
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Entreprenörskap
 • Gigekonomi
Läs mer och boka

 • Ledarskapsutveckling
 • Affärsutveckling
 • Försäljning
Läs mer och boka

 • Bygga och växa bolag
 • Digitalisering
 • Ledarskap
Läs mer och boka

 • Hållbart arbetsliv
 • Förhöj din digitala kompetens
 • Frigöra tid och minska stress
Läs mer och boka

 • Beteendeinriktat ledarskap
 • Kommunikativt ledarskap
 • Systemorienterat ledarskap
Läs mer och boka

 • Ledarskap – utmaningar i ledarrollen, ledarskapsbehov för situation, grupp och individ
 • Grupputveckling – gruppdynamik, kommunikation, tillskapande, psykologisk trygghet
 • Konflikthantering – medling och konfliktlösning, förebyggande, kompetensutveckling i ämnet
Läs mer och boka

 • Etik och moralfrågor
 • Modig nytänkare
 • Våga gå nya vägar
Läs mer och boka

 • Hållbar livsstil
 • Kost
 • Träning
Läs mer och boka

 • Nya sätt att driva strategisk HR och bygga Employee Experience (EX).
 • Kris- & förändringskommunikation på ett humant sätt som bevarar företagskulturen.
 • Personal branding för business-ledare som skapar och organiserar “community” kring dem.
Läs mer och boka

 • Digitala möten – hur skapa energi och engagemang med rätt planering och genomförande
 • Leda på distans – strategi och verktyg för ledarskap som fungerar på distans
 • Moderator – att leda möten med energi och engagemang proffsigt och genomtänkt
Läs mer och boka

 • Nytänkande i skapandet av strukturerade strategier
 • Gör skillnad i personal- och lämplighetsfrågor
 • Känsliga och komplexa utmaningar
Läs mer och boka

 • Transformera från produkt till tjänster
 • Uppkopplade och smarta produkter
 • Affärsmodeller och kundvärde
Läs mer och boka

 • Affärsutveckling
 • Cirkulär ekonomi
 • Kommunikation
Läs mer och boka

 • Affärsmässighet
 • Chefs- och ledarskapsutveckling
 • Forskning
Läs mer och boka

 • Beslut under osäkerhet
 • Beslutsfällor och beslutsmöjligheter
 • Få människor och organisationer att våga mer/ hållbarhet/ hälsa
Läs mer och boka

 • Employer branding
 • Framtidens arbetsmarknad
 • Inspiration
Läs mer och boka

 • Customer experience management
 • Kund- och medarbetarengagemang
 • Leda och utveckla med kund i fokus
Läs mer och boka

 • Beslutsunderlag HR-satsningar
 • Ekonomiska argument kring HR
 • Kartläggning HR-resurser
Läs mer och boka

 • Ledarskap
 • Strategi
 • Styrelsearbete
Läs mer och boka

 • Strategisk förändringsledare med fokus på kund, medarbetare, resultat och hållbarhet
 • Innovationsdriv inom marknad-, produkt- och affärsutveckling
 • Värderingsstyrt, decentraliserat och prestationsbaserat ledarskap
Läs mer och boka

 • Inspirerar till att förstå och forma framtiden
 • Strategi, innovation och transformation
 • AI & digitalisering för en hållbar värld
Läs mer och boka

 • Förändringsarbete
 • Ledarskap
 • Strategi
Läs mer och boka

 • Kommunikation
 • Omvärldsbevakning
 • Strategi
Läs mer och boka

 • Förändringsledare – genom människa och kultur
 • Transparent ledarskap – för att våga växa
 • Resultatsdrivet och empatiskt affärstänk
Läs mer och boka

 • Projektledarskap i komplexa miljöer
 • Att bygga en tillitsfull kultur
 • Bygga framgångsrika team
Läs mer och boka

 • Digitalisering – med människan i fokus
 • Ledarskap som inspirerar
 • Marknadsföring och affärstänk
Läs mer och boka

 • Bygga framgångsrika innovativa team
 • Innovation och design
 • Produktutveckling (mjuk- och hårdvara) 
Läs mer och boka

 • Påvisa kostnadsbesparingar och ROI med investeringar i ny teknik och digitalisering.
 • Led och skala upp nya affärer och tjänster internationellt
 • Led i hybrida organisationer och framtidens digitala arbetsplatser
Läs mer och boka

 • Bolagsbyggande
 • Kapitalresning
 • Market entry
Läs mer och boka

 • Best of breed; hur väljer man och vad är effekten
 • Strategi för hur legacy system ska transformeras till moderna lösningar
 • Digitala affärsmodeller
Läs mer och boka

 • Affärsutveckling
 • HR-business
 • HR-ekonomi
Läs mer och boka

 • Arbetssätt (bl.a. SAFe)
 • Implementering av IT-och affärssystem
 • Organisationstransformation
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Strategi
Läs mer och boka

 • Kommunikation
 • PR/ Media
 • Presentationsteknik
Läs mer och boka

 • Syftesdrivet ledarskap
 • Värdegrundsarbete
 • Chefsrådgivning
Läs mer och boka