Våra rådgivare

Utforska vår rådgivarlista för att hitta den rådgivare som bäst passar dig och de utmaningar och möjligheter som ditt företag står inför – eller låt oss hjälpa dig hitta den perfekta matchningen.

Rådgivningssessionerna är 60 minuter långa och de kostar 3 995 kr ex moms (eller 1 företagskredit).
Rådgivare markerade Executive Expertise debiteras 11 995 kr för 90 minuter (eller 3 företagskrediter).

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Attrahera och behåll talanger
 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Employer branding

 • Skicklig strateg som i en konservativ bransch byggt nya innovativa lösningar som marknaden tar efter.
 • Förmåga att snabbt få ett helikopterperspektiv, bena upp problem och skapa strukturer.
 • Enveten nyfikenhet i att förstå saker och därigenom sätta organisationen i förarsätet

 • Situationsanpassat ledarskap
 • Teambuilding
 • Stakeholder Management

 • Affärsutveckling genom tydligt kundfokus
 • Att leda nu och i framtiden
 • Audio – det nya ljudlandskapet

 • AI-transformation
 • Digital vision och strategi
 • Lösningsorienterad kreatör av digitala lösningar/plattformar

 • Transformera från produkt till tjänster
 • Uppkopplade och smarta produkter
 • Affärsmodeller och kundvärde

 • Arbetssätt (bl.a. SAFe)
 • Implementering av IT-och affärssystem
 • Organisationstransformation

 • Kommunikation
 • Omvärldsbevakning
 • Strategi

 • Att leda på distans
 • Beslutsfattande
 • Business Intelligence

 • Affär
 • Framtidsscenarios och trender
 • Omvärldsbevakning

 • Kultur
 • Ledarskap
 • Presentationsteknik

 • Kommunikation
 • PR/ Media
 • Presentationsteknik

 • Beslutsfattande
 • Juridik
 • Strategi

 • Autentiskt ledarskap
 • Externa samarbeten (Cross Marketing)
 • Kommersiell strategi

 • Omvälvande förändring
 • Plattformsval
 • Omnikanalhandel från grunden

 • Beteendeinriktat ledarskap
 • Kommunikativt ledarskap
 • Systemorienterat ledarskap

 • Säkerhetsledarskap & säkerhetskultur
 • Krisberedskap
 • Ledarskap

 • Hitta kraften i den kollektiva intelligensen där människor hjälps åt
 • Entreprenör- och Intraprenörskap
 • Skapa förmågor att hantera det oförutsedda – jag har metoder och verktyg som funkar!

 • Förändringsarbete
 • Innovation
 • Integration

 • Mergers and Acquisitions (M&A) utifrån HR-kompetens
 • Utmanande förändringsarbete i utmanande tider som skapat hållbara resultat
 • Konkreta metoder för att identifiera låg- och högriskmoment genom hela transformationsfasen

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Strategi

 • Säljstrategi – struktur och processer
 • EQ och Psykologi – personlighetstyper och olika typer av köpare
 • Konflikt och kris – hantera utmanande relationer

 • Ledarskap
 • Strategi
 • Styrelsearbete

 • Affärsutveckling
 • Cirkulär ekonomi
 • Kommunikation

 • Arbetssätt
 • Förändringsledning
 • Ledarskap

 • Strategisk förändringsledare med fokus på kund, medarbetare, resultat och hållbarhet
 • Innovationsdriv inom marknad-, produkt- och affärsutveckling
 • Värderingsstyrt, decentraliserat och prestationsbaserat ledarskap

 • Feedback/kritik
 • Förändringsledarskap
 • Gruppsamarbete

 • Digitalisering
 • Entreprenörskap
 • Gigekonomi

 • Nytänkande i skapandet av strukturerade strategier
 • Gör skillnad i personal- och lämplighetsfrågor
 • Känsliga och komplexa utmaningar

 • Interimsledarskap, bli förberedd för hantering av plötslig vakans
 • Driva förändring som tillfällig ledare
 • Alternativ karriär som giggare

 • Etik och moralfrågor
 • Modig nytänkare
 • Våga gå nya vägar

 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Bygga och växa bolag
 • Autentiskt ledarskap

 • Förändringskommunikation 
 • Förändringsledning
 • Internkommunikation

 • Digitala möten – hur skapa energi och engagemang med rätt planering och genomförande
 • Leda på distans – strategi och verktyg för ledarskap som fungerar på distans
 • Moderator – att leda möten med energi och engagemang proffsigt och genomtänkt

 • Syftesdrivet ledarskap
 • Värdegrundsarbete
 • Chefsrådgivning

 • Kultur
 • Ledarskap
 • Möten och events

 • Digitalisering
 • Förändringsarbete
 • Globalisering

 • Bygga och växa bolag
 • Ledarskap
 • HR

 • Ägardirektiv – Är ägardirektiv/uppdraget tydligt?
 • Värderingsstyrning – Hur visar du att hållbarhet är viktigare än vinst?
 • Målstyrning – Hur jobbar ni med dashboard och tydliga KPIer?

 • Bygga lärande kulturer – learnability
 • Moderna ledarskapsramverk
 • Tillitsfullt samarbete

 • Digitala affärsmodeller
 • Digitala möten
 • Digitalt arbetssätt

 • Beteendeförändring
 • Kulturutveckling
 • Mänskliga system

 • Hälsa och psykologisk trygghet för chefer – få livspusslet att gå ihop
 • Hur skapar jag förändringsprojekt som involverar, engagerar och som ger resultat?
 • Digitalisering och stärkt medarbetar- och ledarskap

 • Agerbar datadriven fakta
 • Analys People Data
 • Förändringsledning

 • Beslut under osäkerhet
 • Beslutsfällor och beslutsmöjligheter
 • Få människor och organisationer att våga mer/ hållbarhet/ hälsa

 • Cybersäkerhet
 • Informationssäkerhet
 • IT säkerhet

 • Affärsutveckling
 • Förändringsarbete
 • Strategi

 • Kommunikation
 • Krishantering
 • Styrelse

 • Dagens talangmarknad
 • Employer branding
 • Förflyttningsresor av arbetsgivarvarumärke

 • Skarp omvärldsanalytiker
 • Senior varumärkesstrateg
 • Digitalisering som möjliggörare

 • Insiktsgenerering
 • Konsumentbeteende
 • Målgruppsförståelse

 • Livsbalans – genom fokus på de insatser som ger störst effekt såväl hemma som på arbetet
 • Så får du barn med stark självkänsla
 • Hur du får barnen att lyssna – och prata

 • Struktur och organisation
 • Internationella affärer
 • Styrelsearbete och performance management

 • Effektivitet
 • Email
 • Fokus

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Sälj och Marknad

 • Påvisa kostnadsbesparingar och ROI med investeringar i ny teknik och digitalisering.
 • Led och skala upp nya affärer och tjänster internationellt
 • Led i hybrida organisationer och framtidens digitala arbetsplatser

 • Disruptivt
 • Drömarbetsgivare
 • Drömledarskap

 • Digitalisering – med människan i fokus
 • Ledarskap som inspirerar
 • Marknadsföring och affärstänk

 • Organisation av e-handel
 • Systemval
 • Plattformsval

 • Modigt ledarskap
 • Skapa teamkänsla och samhörighet
 • Ta ditt sälj till en ny nivå

 • Bygga framgångsrika innovativa team
 • Innovation och design
 • Produktutveckling (mjuk- och hårdvara) 

 • Kommunikation
 • Krishantering
 • PR/ Media

 • Doing both – Operational Excellence och forma morgondagen
 • Forma riktningen (strategiprocessen)
 • Konstant utveckling av kulturen

 • Förändringsledare – genom människa och kultur
 • Transparent ledarskap – för att våga växa
 • Resultatsdrivet och empatiskt affärstänk

 • Employer branding
 • Framtidens arbetsmarknad
 • Inspiration

 • Ledarskap få det att fungera i vardagen
 • Kommunikation: ledarskapets retorik
 • Gå från ord till handling – besvara ditt hur!

 • Arbetsglädje
 • Driva förändring
 • Empatiskt ledarskap

 • E-handel
 • Oberoende plattformsval
 • Relevanta KPI’er

 • Förändringsarbete
 • Ledarskap
 • Strategi

 • Förändringsledning
 • Förebyggande av stress med hjälp av metakognition
 • Senior ledarskapsutvecklare

 • Projektledarskap i komplexa miljöer
 • Att bygga en tillitsfull kultur
 • Bygga framgångsrika team

 • Hållbar livsstil
 • Kost
 • Träning

 • Tydligt handlingskraftigt ledarskap i en ständigt föränderlig värld
 • Kultur och värdegrund är nyckeln till succé
 • Globalt ledarskap med erfarenhet från att bo och verka som ledare i olika länder

 • Energi & inspiration
 • Ledarskapsutveckling
 • Livskvalitet

 • Entreprenörskap
 • Kultur
 • Ledarskap

 • Inkludering
 • Integrering
 • Interkulturell kommunikation

 • Hälsa, sjukvård, omsorg
 • Service design
 • Grundarens dilemma

 • Digitalisering
 • Hållbarhet
 • Kultur och Ledarskap

 • Lärande och Utbildning
 • Ledarskap
 • Omvärldsbevakning

 • Bygga och växa bolag
 • Digitalisering
 • Ledarskap

 • Best of breed; hur väljer man och vad är effekten
 • Strategi för hur legacy system ska transformeras till moderna lösningar
 • Digitala affärsmodeller

 • Affärsutveckling
 • HR-business
 • HR-ekonomi

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team