Våra rådgivare

Utforska vår rådgivarlista för att hitta den rådgivare som bäst passar dig och de utmaningar och möjligheter som ditt företag står inför – eller låt oss hjälpa dig hitta den perfekta matchningen.

Rådgivningssessionerna är 60 minuter långa och de kostar 3 995 kr ex moms (eller 1 företagskredit).
Rådgivare markerade Executive Expertise debiteras 11 995 kr för 90 minuter (eller 3 företagskrediter).

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Skicklig strateg som i en konservativ bransch byggt nya innovativa lösningar som marknaden tar efter.
 • Förmåga att snabbt få ett helikopterperspektiv, bena upp problem och skapa strukturer.
 • Enveten nyfikenhet i att förstå saker och därigenom sätta organisationen i förarsätet
Läs mer och boka

 • Förändringsledarskap – vikten av att förenkla, kommunicera och att hitta verktygen
 • Våga göra! Från omfattande överblick till prioritering.
 • Transformationsuppdrag, digitaliseringsresor, automatisering (AI).
Läs mer och boka

 • Psykologisk trygghet
 • Happy Ship
 • Effektivt samarbete
Läs mer och boka

 • Cybersäkerhet
 • Informationssäkerhet
 • IT säkerhet
Läs mer och boka

 • Kommunala och politiskt styrda organisationer
 • Högpresterande ledningsgrupp
 • Senior chefscoachning
Läs mer och boka

 • Hållbar hälsa för mer energi och tydligare prioritering
 • Beteendeförändring som skapar inre trygghet och självtillit
 • Gränssättning och glasklar kommunikation
Läs mer och boka

 • Ledarskapsutveckling
 • Affärsutveckling
 • Självledarskap
Läs mer och boka

 • Best of breed; hur väljer man och vad är effekten
 • Strategi för hur legacy system ska transformeras till moderna lösningar
 • Digitala affärsmodeller
Läs mer och boka

 • Tydligt handlingskraftigt ledarskap i en ständigt föränderlig värld
 • Kultur och värdegrund är nyckeln till succé
 • Globalt ledarskap med erfarenhet från att bo och verka som ledare i olika länder
Läs mer och boka

 • Förändringsledare – genom människa och kultur
 • Transparent ledarskap – för att våga växa
 • Resultatsdrivet och empatiskt affärstänk
Läs mer och boka

 • Pionjär sedan -92 inom karriär och coaching i Sverige
 • Retention & Engagement – nöjda, produktiva medarbetare som stannar
 • Strategisk Branding av ledning, bolag & medarbetare
Läs mer och boka

 • Autentiskt ledarskap
 • Tabubelagd kultur och kommunikation
 • Organisationsuppbyggnad, förankring, ledning och utveckling
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Sälj och Marknad
Läs mer och boka

 • Omvälvande förändring
 • Plattformsval
 • Omnikanalhandel från grunden
Läs mer och boka

 • Arbetsglädje
 • Driva förändring
 • Empatiskt ledarskap
Läs mer och boka

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team
Läs mer och boka

 • Skarp omvärldsanalytiker
 • Senior varumärkesstrateg
 • Digitalisering som möjliggörare
Läs mer och boka

 • Etik och moralfrågor
 • Modig nytänkare
 • Våga gå nya vägar
Läs mer och boka

 • Affärsutveckling
 • Ansvar, risker och möjligheter
 • Omvärldsbevakning
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Strategi
Läs mer och boka

 • Beslutsfattande
 • Juridik
 • Strategi
Läs mer och boka

 • Nya sätt att driva strategisk HR och bygga Employee Experience (EX).
 • Kris- & förändringskommunikation på ett humant sätt som bevarar företagskulturen.
 • Personal branding för business-ledare som skapar och organiserar “community” kring dem.
Läs mer och boka

 • Arbetssätt
 • Förändringsledning
 • Ledarskap
Läs mer och boka

 • Leda i ständig förändring
 • Bygga engagerade och högpresterande team
 • Från silos till agil tvärfunktionell kundcentrerad organisation och arbetssätt
Läs mer och boka

 • Effektivitet
 • Email
 • Fokus
Läs mer och boka

 • Social hållbarhet
 • Jämställdhet & inkludering
 • Employer branding
Läs mer och boka

 • Syftesdrivet ledarskap
 • Värdegrundsarbete
 • Chefsrådgivning
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Entreprenörskap
 • Gigekonomi
Läs mer och boka

 • Entreprenörskap
 • Kultur
 • Ledarskap
Läs mer och boka

 • Kommunikation
 • PR/ Media
 • Presentationsteknik
Läs mer och boka

 • Projektledarskap i komplexa miljöer
 • Att bygga en tillitsfull kultur
 • Bygga framgångsrika team
Läs mer och boka

 • Hållbart arbetsliv
 • Förhöj din digitala kompetens
 • Frigöra tid och minska stress
Läs mer och boka

 • Bygga förändringstrygga organisationer
 • Kom igång med AI!
 • Tillitsfullt samarbete
Läs mer och boka

 • Beslutsunderlag HR-satsningar
 • Ekonomiska argument kring HR
 • Kartläggning HR-resurser
Läs mer och boka

 • Digitala möten – hur skapa energi och engagemang med rätt planering och genomförande
 • Leda på distans – strategi och verktyg för ledarskap som fungerar på distans
 • Moderator – att leda möten med energi och engagemang proffsigt och genomtänkt
Läs mer och boka

 • Transformera från produkt till tjänster
 • Uppkopplade och smarta produkter
 • Affärsmodeller och kundvärde
Läs mer och boka

 • Kommunikation
 • Omvärldsbevakning
 • Strategi
Läs mer och boka

 • Ledarskap – utmaningar i ledarrollen, ledarskapsbehov för situation, grupp och individ
 • Grupputveckling – gruppdynamik, kommunikation, tillskapande, psykologisk trygghet
 • Konflikthantering – medling och konfliktlösning, förebyggande, kompetensutveckling i ämnet
Läs mer och boka

 • Kultur
 • Ledarskap
 • Presentationsteknik
Läs mer och boka

 • Affärsutveckling
 • HR-business
 • HR-ekonomi
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Förändringsarbete
 • Globalisering
Läs mer och boka

 • Inkludering och integrering – Jämställd och jämlik. Få koll på begreppen
 • Människan bortom ytan. Riv fasaderna och led vägen i det sårbara ledarskapet.
 • Interkulturell kommunikation
Läs mer och boka

 • Måldrivet ledarskap
 • Livspussel och ledarskap
 • Effektivt delegerande
Läs mer och boka

 • Säkerhetsledarskap & säkerhetskultur
 • Krisberedskap
 • Ledarskap
Läs mer och boka

 • Stark företagskultur
 • Strategisk ledarskap
 • Entreprenöriellt företagande
Läs mer och boka

 • Interimsledarskap, bli förberedd för hantering av plötslig vakans
 • Driva förändring som tillfällig ledare
 • Alternativ karriär som giggare
Läs mer och boka

 • Att leverera lönsamhet genom att ta vara på hela kompetensen i bolaget och se potentialen i hela bolaget och på så vis utveckla verksamheten
 • Beslutsfattande grundat i värderingar, självledarskap och en gemensam kompass
 • Förmåga att genom ett inkluderande och kommunikativt ledarskap förmedla vision och budskap utifrån olika perspektiv
Läs mer och boka

 • Social hållbarhet (CSRD & affären)
 • Kultur = verktyg att nå affärsmål
 • Kultur, organisation och hållbarhet på styrelsens agenda
Läs mer och boka

 • Energi & inspiration
 • Ledarskapsutveckling
 • Livskvalitet
Läs mer och boka

 • Situationsanpassat ledarskap
 • Teambuilding
 • Stakeholder Management
Läs mer och boka

 • Struktur och organisation
 • Internationella affärer
 • Styrelsearbete och performance management
Läs mer och boka

 • Kommunikation
 • Krishantering
 • Styrelse
Läs mer och boka

 • Skapa förändringsprojekt som involverar, engagerar och som ger resultat! Jag har verktygen
 • Psykologisk trygghet är avgörande i en lärande organisation – hur skapas det?
 • Hälsa och den egna kompassen – få livspusslet att gå ihop
Läs mer och boka

 • AI:s möjligheter och begränsningar
 • Leda effektivt i hybrida organisationer & framtidens digitala arbetsplatser
 • Skala upp nya affärer & tjänster internationellt
Läs mer och boka

 • Affär
 • Framtidsscenarios och trender
 • Omvärldsbevakning
Läs mer och boka

 • Grupp, samarbete & kommunikation
 • Hantera konflikter, feedback & kritik
 • Förändringsledarskap
Läs mer och boka

 • Organisation av e-handel
 • Systemval
 • Plattformsval
Läs mer och boka

 • CSR – samhällsnytta (social impact)
 • FNs hållbarhetsmål
 • Hållbart ledarskap
Läs mer och boka

 • Förändringsarbete
 • Ledarskap
 • Strategi
Läs mer och boka

 • Lärande och Utbildning
 • Ledarskap
 • Omvärldsbevakning
Läs mer och boka

 • Affärsmässighet
 • Chefs- och ledarskapsutveckling
 • Forskning
Läs mer och boka