Wisory för organisationer

Åstadkom mer genom att utveckla dina ledare

Personanpassad ledarutveckling och affärsrådgivning genom digitala 1:1 för att du och din organisation ska prestera bättre

Varför Wisory?

Med enkla och självklara medel gör Wisory det möjligt att ta ett nytt grepp på din organisations ledarstödstjänster för att nå ett bättre resultat, redan idag och i framtiden.

Genom att ge ledare snabbare och enklare tillgång till expertis och rådgivning – samt friheten att styra sin egen utveckling – blir ledarstödstjänster såsom affärsrådgivning, coaching och chefsutbildningar inte bara effektivare och relevantare, utan också billigare för organisationen. Allt med ett minimum av administrationen, där ledarna matchas med rätt expertis efter behov.

Det ger din organisation ett mer agilt ledarskap, kontinuerligt lärande och en handlingskraft som leder till högre prestation och ett bättre resultat.

Vår flexibla och skalbara plattform är utformad för att stödja framtidens ledarskap genom nästa generations ledarutveckling. Har du råd att avstå?

Nästa generations ledarutveckling

Snabb och enkel tillgång till expertis genom digitala 1:1 som anpassas efter varje ledares specifika behov.

Leader empowerment

Låt chefen styra sin egen utveckling. Det blir både bättre och billigare.

Skalbar och flexibel plattform

En plattform för att hantera hela organisationens ledarstödstjänster och utveckling.

Mindre administration till lägre kostnad

Upptäck ett effektivare ledarutvecklingsprogram med ett minimum av administration till lägre kostnad.

Bättre resultat

Prestera bättre som organisation och utvecklas snabbare genom kontinuerligt lärande.

Det är dags att tänka om ledarutveckling

Ledare och chefer är ryggraden i din organisation. I en snabbt föränderlig omvärld är ledare och chefer oumbärliga för att våra organisationer ska prestera på högsta nivå, kontinuerligt utvecklas och uppnå bästa möjliga resultat.

I och med att spelplanen förändras hela tiden av kriser och makrotrender, så krävs en ny typ av agilt ledarskap med förmågan att hela tiden lära nytt, konstant bevaka omvärlden, kommunicera effektivt, ta snabba strategiska beslut och sedan genomföra dem.

Så fråga dig själv om dagens ledarutbildningar stödjer detta? Om klassrumsinsatser med generiskt, utdaterat innehåll en gång eller ett par gånger om året räcker?

60%

av chefer känner sig ensamma på jobbet.

Ge dem ett stöd och bollplank

53%

av chefer får ingen kompetensutveckling, eller känner att de inte har tid

Upptäck ett tidseffektivare sätt

70%

Tycker att dagens chefsutbildningar är irrelevanta.

Låt ledare styra sin egen utveckling

68%

av företag ser kontinuerligt lärande som den viktigaste konkurrensfördelen.

Lägg grunden för framtidens resultat

50%

av tid för kompetensutveckling används till att hitta och välja rätt lösning.

Minimera administration och kostnader 

Hur skiljer sig Wisory från traditionell ledarskapsstöd?

Alltför länge har vi dröjt oss kvar i gamla utbildningsideal och ett klassrumstänk där grupper får ta del av så mycket generiskt innehåll som möjligt, så snabbt som möjligt, under ett fåtal lärarledda tillfällen. Trots att modern pedagogik visar att vi lär oss bättre ofta och lite åt gången, med utrymme för praktisk applikation och träning.

Det är dags att tänka om ledarutveckling. Vi kallar det the Wisory way.

Traditionellt sätt

Expertrådgivning, konsulting och ledarskapsutbildning

Wisorys sätt

Snabb och enkel tillgång till expertis

Sällan och mycket per gång

Ofta och lite per gång

Oanpassningsbart

Anpassningsbart

Generellt

Individanpassat

Övergripande behov

Specifika behov

Utbildningsfokuserat

Träningsfokuserat

Coach/lärare-centrerat

Bollplank/expertis-centrerat

Klassrumslärande

1:1-lärande

Svante Randlert
Business and People Advisor
Pernilla Nissler
Förändringsledare som driver förändring genom människor och kultur
Thomas Spångberg
Säljdirektör Microsoft
Sofi Franzén
Strategiskt geni: Främjar teamengagemang, nordisk expansion och effektiva företagskulturer
Mona Riabacke
Fil. Dr. Risk- & Beslutsanalys, besluts- och ledarskapsexpert.
frida boison- profilbild - rådgivare wisory
Frida Boisen
Kommunikationsexpert
poyan karimi - Wisory profile photo
Poyan Karimi
Employer Branding Advisor
Per Schlingmann- profilbild - rådgivare wisory
Per Schlingmann
Kommunikationsstrateg, Rådgivare och Entreprenör
Pär Lager - wisory profile photo
Pär Lager
Styrelseproffs, Senior Rådgivare och Författare
Pernilla Ramslöv - Wisory profile photo
Pernilla Ramslöv
Entreprenör inom gigekonomi och digitalisering

Kvalificerade rådgivare inom 600 expertområden

Tillgång till kvalificerade rådgivare och experter inom 600 affärsområden

Visste du att utbildningsansvariga och HR chefer på svenska organisationer spenderar 1/4 av sin tid med att välja, utvärdera och administrera kurser och andra utvecklingsinsatser, främst för ledare och chefer. Ändå visar undersökningar att 70% av cheferna är missnöjda med valet av utbildning, därför att de känner att den antingen är för generisk, för utdaterad eller helt enkelt irrelevant.

Med Wisory slipper du som utbildningsansvarig leta och anpassa utvecklingsinsatserna själv. Med vår plattform läggs det ansvaret på ledarna själva, efter att organisationen satt riktlinjerna förstås. Det blir inte bara bättre och effektivare. Det blir också mer kostnadseffektivt.

Vi matchar varje ledares behov med kvalificerade rådgivares profiler inom 600 affärs- och expertisområden. Sedan kopplar vi upp dem på digitala 1:1 sessioner – som en tjänst på begäran, eller genom prenumeration för långsiktig ledarutveckling och organisationsanpassade utbildningsinsatser. På så sätt vinner du som utbildningsansvarig tid och minimerar risken för att välja fel konsult eller utbildning.

Så fungerar det

Som utbildningsadministratör sätter du den övergripande strategin och beslutar hur tillgången till Wisory ska fördelas inom er organisation. Du kan förstås även ange riktlinjer till enskilda chefer och ledare om vad du förväntar dig att sessionerna ska användas till och hur det kommer att följa upp.

När detta arbete är genomfört så överlåter du till dina ledare att själva ta ansvar för genomförandet. De är nu fria att själva söka bland alla rådgivare och expertisområden för att boka direkt. Eller att låta oss matcha dem genom att jämföra deras behov, målbild och specifika situation med våra kvalificerade rådgivares expertområden, erfarenhet och kunskap.

En flexibel och skalbar plattform för hela organisationen

Wisory erbjuder en flexibel och skalbar plattform för affärsrådgivning, chefsutbildning och ledarutveckling. Företag och organisationer med ett konto kan låta en eller flera ledare köpa enskild praktisk rådgivning och expertis som en tjänst när de behöver det – för att sedan utöka tjänsten med en paketlösning med flera sessioner eller en prenumeration för utvalda individer, ett team eller hela organisationen.

Wisory som tjänst

Wisory som prenumeration

Integration med övriga ledarstödstjänster

Wisory den sista pusselbiten i organisationens ledarskapsprogram

Du kan använda Wisory som den enda lösningen för alla dina ledarsstödsinsatser, men vår plattform går även utmärkt att integrera med andra lösningar. Den snabba och enkla tillgången till expertis, affärsrådgivning och personanpassade 1:1 skapar starka synergieffekter mellan ledarskapsutbildningar, coachingprogram och externa konsultinsatser. Till exempel genom att erbjuda tid för egen reflektion tillsammans med en betrodd rådgivare, vidarearbete och anpassning av nyförvärvad kunskap, eller helt enkelt extra expertrådgivning vid behov.

Vår plattform är dessutom ett utmärkt verktyg för att följa upp på medarbetar-undersökningar och agera snabbt på olika former av pulsmätning. Flera av våra kunder beskriver Wisory som den sista pusselbiten i deras organisations ledarskapsprogram.

Boka tid för demo eller möte

Boka en tid som passar dig för ett digitalt möte med oss. Vi demar gärna vår plattform. 

Kontakta mig!

Lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

*” anger obligatoriska fält