Julia Strandberg

Expert på social hållbarhet, jämlikhet och kommunikation

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Vad innebär social hållbarhet och hur översätts det till affärsverksamhet? Julia är experten som ställer tuffa frågor och ser både detaljer och helhet som möjliggör för att skapa mätbara KPI:er som når hållbarhetsmålen. Julia har erfarenhet från både näringsliv och region/kommun. Med en bakgrund inom kommunikation och employer branding och som grundare av Inkluderingsbyrån är hon ditt kloka bollplank när det kommer till inkludering, jämställdhet och mångfald.

Expert och konsult inom

 • Social hållbarhet
 • Jämställdhet & inkludering
 • Employer branding

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Julias största bedrifter

 1. Julia coachar stora kunder i att göra social hållbarhet till något tydligt och konkret som ökar företagets lönsamhet
 2. Har drivit jämställdhetsprojekt där ett bolag ökade från 5 procent kvinnor till hela 40 procent på bara två år. De nådde ambitiösa tillväxtmål tack vare fokus på ledarskap och kultur.
 3. Startat och driver Inkluderingsbyrån.

Julias övertygelser

 1. Jämlikhet och inkludering är en hjärtefråga och en förutsättning för innovation, tillväxt och lönsamhet
 2. Sociala hållbarhetsfrågor ska inte göras med vänsterhanden hos någon slarvigt utsedd i företaget. Gör rätt från början och lägg direktivet hos ledningen för att påverka er utveckling positivt och generera tillväxt genom att bl.a. bli bättre på att tolka marknaden, blir mer framåtlutade och ett bolag i framkant.
 3. Kultur, inkluderande ledarskap och tillit är kritiskt för företags överlevnad.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Julia

När frågor om jämställdhet, jämlikhet och mångfald är en del av företagsmålen pekar allt på att det gynnar tillväxten. Frågar du Julia om hur man praktiskt går tillväga så är hon klippa i att driva fram tydlighet i de sociala hållbarhetsmålen – som numera är EU-direktiv (CSRI). Julia ser de lågt hängande frukterna och guidar fram värden och mätbara nyckeltal som företag och chefer aktivt kan arbeta med för att bidra till tillväxt och intern kapacitet att nå hållbarhetsmålen.

Julia är skicklig på att snabbt sätta in sig i verksamheter och organisationer där vanliga utmaningar kring inkludering och jämlikhet uppstår och kopplar på en långsiktigt hållbar företagskultur som i sin tur ger högre lönsamhet.

Organisationer som arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för alla medarbetare presterar bättre, vilket leder till ökad konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt. Det är en utmaning att veta vad som behöver göras, vilka möjligheter som finns och vilken strategi som fungerar. Här ger Julia nya perspektiv, och går till botten med frågor som berör strukturer och stereotyper.

Hennes karriär inleddes med en master i organisationskommunikation. Hon har också studerat ledarskap, organisationsutveckling och jämställdhet. Hon har haft olika roller inom marknad och kommunikation, jobbat med kultur, ledarskap och coachning. Hon har en förkärlek för snabbväxande bolag och idag är hon en ofta anlitad föreläsare och driver det egna bolaget Inkluderingsbyrån.

Intresset för inkludering och jämställdhet har alltid funnits med i allt hon gjort. Hon har växt upp i en miljö, där hon tidigt fick en inblick i hur maktstrukturer kan missbrukas. Hon fick uppleva utanförskap, hederskultur och hur felaktigt använd kommunikation påverkar människor.

Julia är en engagerad och naturlig ledare som ser och tar tillvara andras kunskap där hon ofta blir uppskattad för att hon får andra att se en större värld.

Expertis

 • Attrahera och behåll talanger
 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • CSRI
 • Employer branding
 • Framgångsrik rekrytering
 • Inkludering
 • Innovativa team
 • Internkommunikation
 • Jämlikhet
 • Jämställdhet och mångfald
 • Kulturförändring
 • Ledarskap
 • Öka medarbetarengagemang och stolthet
 • Självledarskap
 • Skapa kulturer som gör att vi attraherar och behåller medarbetare
 • Skapa starka varumärken
 • Skapa team med innovationskraft
 • Social Hållbarhet
 • Tillitsfulla organisationer
 • Tillväxt och ökad omsättning med Inkludering

Video

Media

Artiklar

Följ Julia