Martin Högenberg

Innovativ förändringsledare och kreativ problemlösare

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

När du behöver en som kan hjälpa dig att lösa problem – hands-on, kreativt och med en erfaren förståelse för komplexitet. Eller när frågorna hopar sig om hur ni som företag ska förstå era kunder bättre, när nya digitala möjliggörare och globala förändringar påverkar dig som ledare och företaget – då ska du inte tveka. Martin är expert på att initiera en ny väg framåt och ge dig konkreta och kreativa perspektiv genom olika typer av metoder, verktyg och processer. Helt enkelt lär han ut hur man hittar ett gemensamt språk som får fler att delta, där man leder lösningsfokuserat med nya mänskliga och tekniska verktyg.

Expert och konsult inom

 • Skapa förmågor att hantera det oförutsedda med metoder & verktyg som funkar
 • Hands-on, kreativ problemlösning
 • Innovation & förändringsarbete/ledning

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Martins största bedrifter

 1. Med Martin kommer ett mod att ge sig in i nya okända områden, där massor av andra erfarenheter gör det nya hanterbart och det leder er till effekter!
 2. Martin ger utrymme för oliktänkande i innovationsarbetet, vilket får många att känna sig trygga i att delta. Han har själv varit del i över 1 000 innovationsprojekt, där han haft roller som producent för en av de första AI dans föreställningarna, till lärare för VD utbildning, till att leda utvecklingen av en struktur och kultur, som gjorde att ett av Sveriges största företag inom sin bransch hade sitt innovations KPI som det starkast utvecklande under tre år, jämfört med företagets andra 12 huvudKPIer
 3. Martin har lyckats utveckla idéer som med visualisering och spelmekanismer fick tusentals människor att minska sin energikonsumtion, beteendeförändringarna skedde på det breda! Det var en del till bedriften att Växjö av BBC blev utsedda till Europas Grönaste Stad. Den utvecklade idén har även utvecklats, och finns idag som del i en lösning som används av ca 50 energibolag i Sverige.

Martins övertygelser

 1. Innovationsresan är inget hokus pokus. Innovation är träning & disciplin.
 2. Människor är olika och vi måste förstå varandra för att komma framåt och utvecklas. Vikten av att vilja förstå varandra.
 3. Människor vill hjälpas åt när vi skapar en mening åt dem. Den kollektiva intelligensen.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Martin

En ny teknik, en ny AI-bot, ett nytt system, en ny metod… Ett konstant nyhetsflöde att drunkna i. Genom att hålla Martin i handen så har du guidning in i främmande rum av utmaningar. Med ett huvudfokus i sina sessioner att utmana och hjälpa dig som ledare, eller er som organisation och bolag, lär han ut nya perspektiv och metoder på hur man använder ny teknik och nya metoder för att skapa förståelse att förstå andra människor.

Martin signum är att en effektiv, lyckad och bestående förändringsresa görs genom att vara centrerad kring människorna. Läs: När rätt förutsättningar finns, alla pratar samma gemensamma språk och vill hjälpas åt att nå samma gemensamma mål.

Martin vet hur en innovativ kreationsprocess kan hjälpa till att skapa och hitta ert gemensamma språk – som i sin tur leder till en kollektiv intelligens. Ett skede där en grupp når ett unikt gemensamt skapande – som endast kan nås genom att en grupp samarbetar.

Han har som grundpelare att skapa förtroende när han hjälper företag att genomföra en förändringsresa. Och i den resan kommer han påminna om vikten av att börja träna – därför att genom träningen så nås styrkan att lyckas. Här i gränslandet mellan dina lättaste dagliga problemen till era största utmaningarna har han en unik förmåga att lösa upp de mest komplexa av problem – steg för steg.

Redan från barnsben var han en nyfiken ’fixare’ men den professionella resan började som drifttekniker inom energifrågor i hemstaden Växjö. Det vill säga, en problemlösare. Efter universitetsstudier inom energi och miljö tilldelades han uppdrag som projektledare i ett EU-projekt, och när Växjö av BBC år 2007 utnämndes som Europas grönaste stad fick Martin resa ut i Europa och berätta hur framgångssagan var möjlig. Det handlar om att förändra beteenden hos människan, och; att engagera hävdar Martin. Vi kan drömma och visualisera men måste skapa lösningar och testa dem. Slutresultatet ska vara människor som utropar: ’Jag älskar det!’

Martins glöd för utveckling och att förnya började tidigt och har fortsatt genom hela karriären. Han har varit med i en mängd förändringsresor på företag av varierande storlek. Exempelvis som innovationsansvarig för CGI Skandinavien samt hjälpt företag som Cevt – ett innovationscenter inom Geely – Trafikverket och MTR på framgångsrika förändringsresor. Han har utbildat framtidens innovatörer på IHM Business School och VD´ar i avsnitten för Innovation och Förändringsledning för FEI VD kompetens.

Allt med Martins rådgivning kokas ner i en sak – konsten att hitta vilken effekt du vill få på människan – medarbetaren, teamet och kunderna. Det är här kulturen i ett företag kommer in i bilden. Att skapa ett ledarskap där ni har en vilja att hjälpas åt.

Expertis

 • Användarcentrering
 • Engagemang och motivation
 • Förändring
 • Förnyelse
 • Hands-on-verktyg
 • Kollektiv intelligens
 • Kreativ problemlösning
 • Ledarskap
 • Människocentrerat
 • Nya perspektiv

Video

Media

Artiklar

Bloggar

Följ Martin