Jonas Forsman

Advokat och Partner på Hellström Advokatbyrå

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Jonas Forsman leder Hellström Advokatbyrås M&A-grupp och är specialiserad på företagsförvärv (M&A), bolagsrätt, kommersiell avtalsrätt och IT-rätt. Jonas anlitas ofta som rådgivare till företagsledningar och styrelser i ägarledda företag och har stor erfarenhet av förhandlingar inom M&A och av gränsöverskridande transaktioner och investeringar. Hans specialistkompetenser innefattar bla företagsöverlåtelser, bolags- och finansieringsrätt. 

Expert och konsult inom

 • Beslutsfattande
 • Juridik
 • Strategi

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Jonas största bedrifter

 1. Att ha lyckats kombinera advokatrollen med att jobba med de människor jag har roligast med.
 2. Ett antal minnesvärda företagsöverlåtelser som berikat mina klienter väsentligt, ingen nämnd ingen glömd.
 3. Utsedd till ‘recommended lawyer’ fyra år i rad av The Legal 500

Jonas övertygelser

 1. Den bästa avtalsrelationen kommer ofta när båda avtalsparter vinner på att öka den andres vinst.
 2. Ofta är de bäst fungerande företagen de som ger medarbetarna utrymme att skina inom sina områden - och blir belönade för det.
 3. Om du vill vara helt säker på att komma i mål enligt plan måste du vara med och göra jobbet själv.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Jonas

Jonas Forsman leder Hellström Advokatbyrås M&A-grupp och är specialiserad på företagsförvärv (M&A), bolagsrätt, kommersiell avtalsrätt och IT-rätt. Jonas anlitas ofta som rådgivare till företagsledningar och styrelser i ägarledda företag och har stor erfarenhet av förhandlingar inom M&A och av gränsöverskridande transaktioner och investeringar. Hans specialistkompetenser innefattar bla företagsöverlåtelser, bolags- och finansieringsrätt. 

För det globala advokatnätverket International Lawyers Network (ILN) agerar Jonas kontaktperson för advokatbyrån han representerar. Med omfattande branscherfarenhet inom nyare industrier som Digital Signage, PR, Media och underhållning samt mjukvaru- och IT-företag trivs Jonas bäst, men har även arbetat med traditionell svensk basindustri.

Under sin karriär har han varit involverad i ett stort antal förvärv, exits, investeringar och omstruktureringar för en rad olika uppdragsgivare och branscher. I rollen som likvidator och professionell styrelseledamot knyter han an ytterligare kompetenser till sin profil. När Jonas är ledig finner du honom aktiverad och njutandes av någon sport ute i naturen.

Jonas är ett utmärkt val av rådgivare i frågor som kräver ett professionellt bollplank i din professionella yrkesroll avseende juridiska avtals- och affärsfrågor och att nå underbyggda beslut i det företag du äger eller arbetar för.

Expertis

 • Beslutsfattande
 • Juridik
 • Strategi
 • Styrelse

Karriärhöjdpunkter

 • HELLSTRÖM ADVOKBYRÅ KBPartner, 2002 -

Följ Jonas