Hayar Gohary

Värderingsstyrd expert inom komplext projektledarskap med en strategisk ådra

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska

En erfaren företagsledare vars essentiella framgångsfaktorer är kultur och väl sammansatta team, och som lyfter vikten av att betrakta mångfald som allt man har med sig i ryggsäcken snarare än bara kön och ursprung. Hayars livshistoria har utrustat honom med perspektiv som gjort honom till en effektiv ledare för komplexa projekt – något som har kommit till stor nytta i hans roll i företagsledningen som projektdirektör på Akademiska Hus.

Expert och konsult inom

 • Projektledarskap i komplexa miljöer
 • Att bygga en tillitsfull kultur
 • Bygga framgångsrika team

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Hayars största bedrifter

 1. Ökat mångfalden bland projektledare genom kompetensbaserad rekrytering och utveckling.
 2. Haft en central roll för Akademiska Hus klimatstrategi där utmanande mål ska nås med bibehållen lönsamhet.
 3. Bidragit till transparent och lärande kultur där både personlig och affärsmässig utveckling frodas.

Hayars övertygelser

 1. Ärlighet är en underskattad strategi.
 2. Man mår som bäst när ens arbete tillför samhällsnytta och värde för andra.
 3. Klimat och hållbarhet är den centrala plattformen för framtida affärer.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Hayar

En erfaren företagsledare vars essentiella framgångsfaktorer är kultur och väl sammansatta team, och som lyfter vikten av att betrakta mångfald som allt man har med sig i ryggsäcken snarare än bara kön och ursprung. Hayars livshistoria har utrustat honom med perspektiv som gjort honom till en effektiv ledare för komplexa projekt – något som har kommit till stor nytta i hans roll i företagsledningen som projektdirektör på Akademiska Hus.

Vägen hit har varit krävande, men trots detta har Hayar aldrig tappat vikten av att vårda de relationer han har omkring sig. Hans genuina intresse för människor och empatiska tillvägagångssätt har visat sig värdefulla både privat och professionellt där förmågan att lyfta individen bakom arbetstiteln har gjort honom till en effektiv och uppskattad ledare.

Med mängder av komplexa och samhällsnyttiga projekt bakom sig, bland annat Aula Medica och Campus Albano, anser Hayar att en framgångsrik organisation måste ha en transparent kultur. Med otaliga variabler, människor, leverantörer och potentiella fallgropar är det avgörande att alla involverade vågar vara ärliga med varandra när problem uppstår. Hayar är numera expert på att skapa denna typ av kultur efter att ha startat – och slutfört – mängder av projekt där man alltid börjar från noll med en helt ny uppsättning av människor.

Det enda konstanta är förändring, ingenstans lika tydligt som i Hayars bransch där en kravställning på ett byggprojekt ofta hunnit bli en helt annan innan projektet ens är halvfärdigt. Att skapa en flexibel organisationsstruktur som kan hänga med i utvecklingen blir allt viktigare, liksom det alltmer relevanta hållbarhetstänket. Hayar motiveras av dessa frågor och ser förändring som en naturlig del av företagsledning.

Med dubbel kulturell bakgrund har Hayar upplevt tillräckligt mycket för att ha distans till svåra frågor som kan uppstå och därmed hålla lugnet genom projekt av oerhörd komplexitet och i sin roll som företagsledare. Han brinner för möten med människor, tror starkt på kraften hos människor som får tillit och uppskattning, och anser att en modig ledare vågar vara sårbar, tar stöd från sina medarbetare samt delar med sig av sin kunskap.

Dessa områden, och många andra som kommer med utmanande ledarskap och projektledarskap, är expertis som Hayar med glädje delar med sig av.

Expertis

 • Flexibel organisationsstruktur
 • Från teoretiskt ramverk till praktiskt arbete
 • Investeringsarbete
 • Projektledarskap i komplexa miljöer

Media

Artiklar

Följ Hayar