Selma Koso

Utvecklar och skapar legitimitet i organisationer – med civilsamhälle, medmänsklighet och mod inför tabubelagt som hjärtefrågor

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska
 • ·
 • Bosniska

Selma har etablerat sin plats som en av framtidens kvinnliga ledare genom sin outtröttliga bedrift och ledarskap inom tabubelagda sfärer. Utöver sitt arbete inom civilsamhället har Selma även grundat Paraply, en ideell organisation som kämpar för att skapa en värld fri från sexuella övergrepp på barn. Med Selmas rådgivning vässas dina färdigheter inom autentiskt ledarskap, arbetskultur och psykologisk trygghet, kommunikation samt processledning – för en mer effektiv och välmående arbetsplats.

Expert och konsult inom

 • Autentiskt ledarskap
 • Tabubelagd kultur och kommunikation
 • Organisationsuppbyggnad, förankring, ledning och utveckling

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Selmas största bedrifter

 1. Intog Ledarnas lista över Framtidens kvinnliga ledare på plats nr 24, 2020.
 2. Startat, implementerat och byggt upp organisationer som engagerat över 100 personer nationellt och internationellt.
 3. Har omvandlat arbetskulturer till att bli välmående och trivsamma. Genom min egen resa mot autentiskt ledarskap, med erfarenhet av egna utmaningar och kulturella hinder på vägen, har jag lyckats skapa miljöer där medarbetarna trivs och når sin fulla potential.

Selmas övertygelser

 1. Du är din kraft! Autentiskt ledarskap inger trygghet i dig och medarbetare. Bra ledarskap börjar med självkännedom, och; du har det som krävs!
 2. Den ledarvision just du har, har planterats där av en anledning. Våga följa den.
 3. Psykologisk trygghet hos anställda är grunden till hälsosam kultur som i sig driver företagets framgång. Mångfald berikar om du vet hur du som ledare använder den på bästa sätt.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Selma

Med en bakgrund som krigsbarn från Balkan och en historia av att navigera genom tuff kultur, korrupta strukturer och svårigheter, har Selma utvecklat en djup förståelse för kulturella skillnader samt en förmåga till att hantera och nå fram trots motstånd.

Selma hyllas ofta för sina effektiva ledaregenskaper och utmärker sig i att guida team genom komplexa och krävande situationer. Därtill visar hon en enastående förmåga att attrahera topptalanger och nyckelpersoner samt bygga starka och inkluderande team.

Hennes transparenta kommunikation, klarhet i vision och uthållighet är inspirerande. Selmas motståndskraft känner inga gränser eftersom hon konsekvent upprätthåller en hög nivå av integritet för sig själv, teamet och investerare. Hon har också en förståelse för de komplexa processer som följer med att implementera globala organisationsstrukturer.

’När resurser är knappa är det avgörande att maximera effekten och resultaten.’ Selma är expert på att effektivt fördela medel inom organisationen för att uppnå önskade mål. Hennes strategier är beprövade och hennes passion och kompetens inom området gör Selma till en betydelsefull rådgivare och en förebild för andra att dra nytta av.

Hennes hemliga vapen?- Kaffe!
Med en övertygelse om att många av livets utmaningar kan lösas över en kopp kaffe, värme, lugn och tid för reflektion – vilket skapar plats för kreativitet och lösningsfokus – startar en resa att omvandla utmaningar till möjligheter.

Låt oss ta en digital-kaffe i en session på Wisory!

Expertis

 • Arbetskultur
 • Autentiskt ledarskap
 • Civilsamhället
 • Effektivitet
 • Engagemang
 • Inkludering
 • Inkludering, jämställdhet och mångfald
 • Konflikthantering
 • NGO
 • Organisationsutveckling
 • Processledning
 • Psykologisk trygghet
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Värderingsstyrt ledarskap

Media

Bloggar

Följ Selma