Anna Haettel

Hållbarhetsjurist med fokus på lednings- och organisationsarbete som ger dig nya perspektiv för bättre beslut för dig och verksamheten

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska
 • ·
 • Franska

Passionerad jurist och entreprenör som brinner för hållbar framtidssäker verksamhetsstyrning utifrån lagstiftning och löpande omvärldsbevakning. Detta är rådgivaren som vägleder i hur man implementerar CSRD och ESRS, i företagets strategi, organisation och dagliga arbete, både internt och i relation till kunder och leverantörer. Detta är lika viktigt för företag som måste hållbarhetsrapportera som för företag som är underleverantörer i en rapporteringspliktig värdekedja, och därmed också behöver ha koll på sin data. Anna erbjuder hjälp till verksamheter som vill anpassa sig till kraven på resurseffektiv cirkulär ekonomi i dessa regelverk. Som certifierad styrelseledamot har Anna kunskap om ansvar och utmaningar i styrelserummet. Anna stöttar med glädje nyfikna entreprenörer som, precis som hon själv, vill driva hållbara, lönsamma verksamheter.

Expert och konsult inom

 • Affärsutveckling
 • Ansvar, risker och möjligheter
 • Omvärldsbevakning

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Anna s största bedrifter

 1. Tagit fram en metod som på ett nytt sätt låter bolagsstyrning och affärsutveckling ta avstamp i de legala kraven i de nya hållbarhetsregelverken
 2. I egen regi utbildat över 100 personer i cirkulär affärsutveckling utifrån kraven i hållbarhetsjuridiken, både på svenska och engelska
 3. Förverkligat sina egna visioner om hållbart företagande genom att ta över ett linjärt företag 2018 för att helt ställa om per Agenda 2030 med särskilt fokus på mål nr 12: Hållbar produktion och konsumtion.

Anna s övertygelser

 1. Näringslivet utgör motorn i samhället och behöver de bästa förutsättningarna för att kunna driva på för en hållbar och lönsam omställning.
 2. Det finns en massa möjligheter i de nya lagkraven för hållbarhet - utnyttja dem!

 3. Näringslivet har lösningarna och de går att genomföra – låt oss göra det tillsammans i hela ekosystemet.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Anna

Annas erfarenhet inom juridik och företagsamhet har drivit på hennes starka övertygelse om att hållbarhet är kärnan för framtidssäker verksamhetsstyrning.

Med 20 års erfarenhet av juridiskt arbete, inklusive en bakgrund på domstol och KPMG Tax & Legal, har Anna en djup förståelse för hur nya lagkrav påverkar organisationer och deras styrelser. Anna har mångårig erfarenhet av global omvärldsbevakning med särskilt fokus på EU-rätt och lagstiftningsprocess.

Anna kan svara på funderingar och problemställningar kring styrelsens ansvar och hur ett aktivt hållbarhetsarbete kan leda till bättre affärer. Hon bidrar med relevant insikt om hur man ska tänka kring de legala kraven som driver på omställningen för ett mer hållbart näringsliv, som taxonomin, CSRD och ESRS, ekodesignförordningen, avtalsfrågor i leveranskedjan, styrelsens ansvar m.m, för såväl rapporteringspliktiga verksamheter som deras underleverantörer. Dessutom är hon en direkt hjälp för verksamheter som vill anpassa sig till kraven på resurseffektiv cirkulär affärsutveckling i dessa regelverk.

Genom sin fördjupade kunskap och erfarenhet av EU-rätt, omvärldsbevakning, risk och compliance i kombination med att ha drivit sitt eget företag sedan hösten 2021 har Anna skaffat sig en unik insikt utifrån ett juridiskt perspektiv i de utmaningar och möjligheter som företag står inför när det gäller hållbarhetsfrågor och kommande krav på styrelsen och hela organisationen.

Anna brinner för att hjälpa företag navigera komplexa lagstiftningsprocesser och driva på för en cirkulär ekonomi genom att integrera hållbarhetsarbete på ett affärsmässigt och strategiskt sätt.

Utöver detta är hon också en driven förespråkare av att sprida kunskap och medvetenhet om vikten av hållbarhet. Genom att föreläsa och delta i debatter om dessa avgörande ämnen bidrar Anna till att öka medvetenheten och förståelsen för hållbarhetsutmaningarna och möjligheterna som vår tid står inför.

På fritiden är Anna bland annat engagerad i Företagarna som förtroendevald, som mentor för Mentor Sverige och som chaufför för Äldrekontakt. Annas alla ideella uppdrag handlar om möten mellan människor, det viktigaste vi har enligt henne själv. På Lidingö, hemmaarenan, driver hon ett nätverk för personliga möten och utveckling.

Expertis

 • Affärsmässigt hållbarhetsarbete
 • Avtalsrisker
 • Cirkulär affärsutveckling
 • CSRD och dess påverkan
 • EU-rätt
 • Hållbarhetsstrategi
 • Lagstiftningsprocess
 • Lobbyarbete
 • Omvärldsbevakning
 • Risk and Compliance
 • Styrelsearbete

Följ Anna