Karin Björk

Senior förändringsledare med expertis inom strukturerad proaktiv förändringsledning, och beteendeförändring kopplad till målbild för organisation och Individ.

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska
 • ·
 • Spanska

Karin är en senior förändringsledare och projektledare som skapar hållbara resultat genom strukturerad och proaktiv förändringsledning i företag med stora förändringsutmaningar.

Expert och konsult inom

 • Skapar hållbara resultat inom affärsmodeller och mental träning
 • Antar förändringsutmaningar med konkreta verktyg
 • Hållbar utveckling och beteendeförändring för resultat

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Karins största bedrifter

 1. Under mitt senaste uppdrag som förändringsledare på ett internationellt företag var det tydligt för mig att bygga relationer och nätverka med människor var en avgörande faktor för framgång. I samband med att vi skulle genomföra en större transformation var det viktigt att få med alla medarbetare på resan. Genom att lägga tid på att skapa och underhålla relationer med medarbetarna kunde jag bygga förtroende och engagemang kring förändringen.

  För att upprätthålla relationerna höll jag regelbundna möten med medarbetarna och kommunicerade transparent om förändringen. Genom att skapa en öppen och ärlig dialog kunde jag minska osäkerhet och skapa tillit kring förändringen. Detta ökade engagemanget och gjorde det lättare att få med sig medarbetarna på resan.

  Resultat blev att transformationen kunde genomföras snabbare och få de finansiella fördelarna med förändringen.
 2. I alla mina förändringsprojekt coachar jag chefer att involvera sin medarbetare. Bla var jag ansvarig för ett förändringsledningsprojekt på en logistikavdelning där jag tillsammans med cheferna lyckades involverade alla medarbetena vilket ledde till hög motivation och ett lyckat förändringsprojekt.

  Eftersom medarbetarna kände sig delaktiga och kunde påverka förändringen, kunde vi minska motståndet och öka motivationen för förändringen.

  Vi använde oss av olika metoder för att involvera medarbetarna i förändringsprocessen, som workshops, enkäter och brainstorming-sessioner. Genom att ta medarbetarnas synpunkter och förslag i beaktning kunde vi anpassa förändringen efter deras behov och önskemål. Detta gjorde att medarbetarna kände sig delaktiga i förändringen och tog ansvar för att driva den framåt.

  Resultatet var ett förändrat arbetssätt och ökad kvalitet i leveranser
 3. I alla mina förändringsprojekt jobbar jag mycket med cheferna för att de ska förstå sin roll i förändringsledningsarbetet.

Karins övertygelser

 1. Förändringsledning bygger på att man har en relation med människor.
 2. Involverade medarbetare som är medskapare till förändringen kommer minska motståndet och öka motivationen för förändringen.
 3. Ett aktivt sponsorskap är avgörande för att lyckas med förändringsarbetet.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Karin

Karin Björk är en erfaren projektledare och certifierad förändringsledare (PROSCI) med beteendeförändring, coaching (ICC) och personlig utveckling som expertområden. Hon arbetar strukturerat med fokus på beteendeförändring och coaching i förändringsprojekt, framför allt i miljöer med stora förändringsutmaningar. Med kundbehoven som ledstjärna, brinner hon för att koppla individens personliga resa till de övergripande målen och affärsnyttan.

Idag är Karin VD på det växande bolaget NewCore med fokus på hållbara, cirkulära affärsmodeller och tjänstefiering. Med affärsvärdet och kundernas behov som ledstjärna driver hon igenom transformationer.

Hon lever som hon lär och utmanar sig själv inom träning och personlig utveckling. Du hittar du henne i löparspåren eller absorberad inom senaste forskningen om hjärnan och mental hälsa.

Expertis

 • Coachande ledarskap
 • Dialogmöten
 • Förändringskommunikation 
 • ICC Coach
 • Involvering
 • Lean-startup
 • Motstånd
 • Prosci Change Managements
 • Sponsorskap

Följ Karin