Lina Hedin

Expert inom psykologisk trygghet och att öka effektiviteten i företag och organisationer

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Här möts du av en stark personlighet som tar dig på en resa utifrån både Försvarsmaktens höga krav och forskningsbaserad psykologisk trygghet. Att hitta nycklar som fungerar när samarbeten inte kommer vidare är Linas specialitet.
Ta ut en ny kompassriktning och hitta vägen – en örlogskapten leder dig framåt.

Expert och konsult inom

 • Psykologisk trygghet
 • Happy Ship
 • Effektivt samarbete

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Linas största bedrifter

 1. 12 års erfarenhet av Försvarsmakten som sjöofficer på heltid.
 2. 12 års erfarenhet som organisationsutvecklare och ledare med uppdraget att jobba nära kunder och att göra modiga utvecklande resor tillsammans.
 3. Flera SM-medaljer i volleyboll

Linas övertygelser

 1. Psykologisk trygghet är ett bevisat måste för företag att lyckas. När vi fungerar som ett effektivt team så har vi en gemensam riktning där vi kompletterar varandra och nyttjar varandras styrkor. Vi är äkta och delar med oss av både farhågor och idéer.
 2. Happy Ship – flottans omskrivning av hög psykologisk trygghet. Det handlar om samarbete, tillit och kommunikation, där prestation och välmående hör ihop. Hur bra tekniska lösningar du än har så kommer du inte att lyckas – om du inte har ett Happy Ship.
 3. Även om människor vill och kan arbeta effektivt mot gemensamma mål finns massor av hinder - inuti oss människor och i organisatoriska strukturer. Det krävs både insikt och aktivt ledarskap för att komma förbi dessa hinder. Och; det är värt jobbet!

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Lina

Lina är en ledare som kan det komplexa i hur breda organisationsmål kan se ut. Med 12 år i försvarsmakten och 12 år inom organisationsutveckling har hon erfarenhet från att jobba med globala industriella koncerngrupper, Svenska Skidförbundet, mindre startups till symfoniorkestrar. Med hennes metoder ökar det mänskliga välmåendet och effektiviteten i bolagen.

Att kunna vara resilient, eller trycktålig som Lina uttrycker det, är nödvändigt som ledare. Förmågan att med viss ödmjukhet kunna ta sig an de utmaningar och att hela tiden sätta fokus på att uppgradera sina problem. Det vill säga att konstant lösa problem som genererar mest värde när du lägger din tid på det. Det 150-åriga industribolaget som ska klara digitaliseringens utmaningar såväl som två personer i teamet som inte kan samarbeta.

Lina kommer att stötta dig som ledare i perspektivtagande, självreglering och kommunikationsförmåga. Där du sätter ord på tolkningar, tankar och känslor så att dina beteenden och din respons vilar på medvetna val och inte omedvetna reaktioner.

Hennes företag är Sveriges Training Partner inom The Fearless Organization och har med stolthet certifierat hundratals specialister och stöttat företag med vetenskapsliga verktyg i att skapa hög psykologisk trygghet. En faktor som, bland annat från forskning på Harvard och Google, visat sig vara den viktigaste för framgång i organisationer. Och som påverkar företagets resultat, engagemang, arbetsglädje, informationsdelning, välmående, lärande och innovation.

Linas personlighet präglas av ett kontrollerat lugn och viljan att alltid ta fighten för att lyckas. Hennes vägar inom arbetslivet har stärkt henne som ledare och medmänniska. Vid sidan av arbetet spelar hon volleyboll även om elitkarrären är avslutad, deltar regelbundet i militära övningar och odlar i trädgården.

Expertis

 • Engagemang
 • Framtidssäkra
 • Krishantering
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Psykologisk trygghet
 • Teamutveckling
 • Tillväxt
 • Trycktålighet

Video

Media

Podcasts

Följ Lina