Johanna Flanke

Innovativ HR-strateg specialiserad inom M&A, HRM och people-perspektivet

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Johannas övertygelse ligger i att när HR-funktionen/HR-kompetensen blir en betydande och integrerad del av verksamhetens strategi; med fokus på people-perspektivet, ökar chansen att bolaget blir långsiktigt hållbart. Detta har varit hennes drivkraft i hela karriären vilket tagit henne på en resa inom privat- och offentlig sektor och ideell verksamhet. Hon har haft ledande roller på olika nivåer på denna resa och drivs av att skapa nytt som gör nytta. Att skapa tillsammans med andra, sådant som gör betydande skillnad för organisationer och företag och dess people.

Expert och konsult inom

 • Utmanande förändringsarbete i utmanande tider som skapar hållbara resultat – nytt som gör nytta
 • Mergers and Acquisitions (M&A) och outsourcing utifrån HR-kompetens
 • Konkreta metoder för att identifiera låg- och högriskmoment genom hela transformationsfasen

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Johannas största bedrifter

 1. Som Generalsekreterare/VD för Sveriges HR-förening tillsammans med mitt team implementerades projekten inom Relevanta i framtiden vilket inkluderade en fullständig rebranding internt och externt samt implementering av olika system och arbetssätt. Under tiden denna period välkomnade vi 803 nya medlemmar och HR-föreningen syntes
  även flitigt i det publika rummet.
 2. Som HR- och kommunikationsdirektör på RISE där vi tillsammans byggde ett starkt forskningsinstitut för Sverige där 35 institut blev ett. En förändringsresa som få fått vara med om.
 3. När jag var med vid Volvos köp av Renault och fick delta i den HR due dilligence-process som en del som låg till grund för uppköpet.

Johannas övertygelser

 1. Var snäll. Att visa vänlighet och respekt skapar inte bara en positiv atmosfär utan även starkare band och bättre samarbete mellan människor. Grundplåten i allt jag gör.
 2. Samarbeta. Genom att bygga starka relationer och arbeta tillsammans kan vi uppnå storslagna resultat som gynnar både individen och organisationen som helhet.
 3. Omfamna olikheter för att skapa innovation, utveckling och lärande i både mitt personliga och professionella liv.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Johanna

Med en imponerande karriär som sträcker sig över flera decennier och en mångfald av ledarskapsroller inom HR och internkommunikation, är Johanna Flanke en banbrytande kraft inom svensk arbetslivsutveckling. Senaste i rollen som Generalsekreterare/VD för Sveriges HR- förening, en roll som tydligt speglar henne som en modig och varm pionjär i linje med föreningens grundare Kerstin Hesselgren. Johanna Flanke är inte bara en erfaren HR-professionell utan också en visionär ledare och strateg, som har lett flera omvälvande initiativ såsom omstruktureringar, M&A-processer och införandet av innovativa HR-strategier.

Därtill har hon också varit en aktiv deltagare i samhälls- och utbildningsorganisationer, vilket tydligt visar hennes engagemang för samhället och dess utveckling. Med en akademisk bakgrund från Karlstads universitet och en kontinuerlig strävan efter personlig och professionell utveckling genom vidareutbildning och fortbildning, har Johanna Flanke kontinuerligt hållit sig i framkant av branschens bästa praxis och
metoder.

Utan tvekan fortsätter Johanna Flanke att vara en kraft att räkna med inom HR- och ledarskapsområdet och en inspirerande förebild för kommande generationer av yrkesverksamma.

Expertis

 • Competence management
 • Employer branding
 • Företagsfusion och konsolidering
 • Företagsstrategi
 • HR
 • Internkommunikation
 • Kultur
 • M&A

Media

Podcasts

Följ Johanna