Våra rådgivare

Utforska vår rådgivarlista för att hitta den rådgivare som bäst passar dig och de utmaningar och möjligheter som ditt företag står inför – eller låt oss hjälpa dig hitta den perfekta matchningen.

Alla rådgivningssessioner är 60 minuter långa och de kostar 3 000 kr ex moms.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Ledarskap
 • Strategi
 • Styrelsearbete

 • Nytänkande i skapandet av strukturerade strategier
 • Gör skillnad i personal- och lämplighetsfrågor
 • Känsliga och komplexa utmaningar

 • Gedigen erfarenhet av att leda och skala upp nya affärer och tjänster internationellt
 • Kan digital transformation – hur man får ut maximalt av investeringarna
 • Känd för sitt framgångsrika autentiska ledarskap av hybrida team på Microsoft

 • Interimsledarskap
 • Exportförsäljning
 • Skapa kortsiktiga mål för snabba resultat

 • Leda i ständig förändring
 • Bygga engagerade och högpresterande team
 • Från silos till agil tvärfunktionell kundcentrerad organisation och arbetssätt

 • Doing both - Operational Excellence och forma morgondagen
 • Forma riktningen (strategiprocessen)
 • Konstant utveckling av kulturen

 • Kultur
 • Ledarskap
 • Möten och events

 • Arbetssätt
 • Förändringsledning
 • Ledarskap

 • Attrahera och behåll talanger
 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Employer branding

 • Förändringsarbete
 • Innovation
 • Integration

 • Positivt och tillitsbaserat ledarskap
 • Samarbete, medarbetarskap, mål hållbara individer
 • Värdegrund, syfte, drivkrafter genom alla lager

 • Skarp omvärldsanalytiker
 • Senior varumärkesstrateg
 • Digitalisering som möjliggörare

 • Modigt ledarskap
 • Skapa teamkänsla och samhörighet
 • Ta ditt sälj till en ny nivå

 • Insiktsgenerering
 • Konsumentbeteende
 • Målgruppsförståelse

 • Situationsanpassat ledarskap
 • Teambuilding
 • Stakeholder Management

 • Ägardirektiv - uppdraget från ägaren måste vara tydligt
 • Är hållbarhet viktigare än vinst? -Vad är ni villiga att avstå för att vara hållbara?
 • Dashboard med tydliga KPIer

 • Employer branding
 • Framtidens arbetsmarknad
 • Inspiration

 • Etik och moralfrågor
 • Modig nytänkare
 • Våga gå nya vägar

 • AI-transformation
 • Digital vision och strategi
 • Lösningsorienterad kreatör av digitala lösningar/plattformar

 • Framtidens superkraft | Hjälp barnen att hitta sitt fokus!
 • Så får du barn med stark självkänsla
 • Hälpsamma föräldrar får hjälplösa barn! Dags att börja delegera?

 • Affärsmässighet
 • Chefs- och ledarskapsutveckling
 • Forskning

 • Bygga och växa bolag
 • Digitalisering
 • Ledarskap

 • Best of breed; hur väljer man och vad är effekten
 • Strategi för hur legacy system ska transformeras till moderna lösningar
 • Digitala affärsmodeller

 • Förändringsarbete
 • Ledarskap
 • Strategi

 • Kommunikation
 • PR/ Media
 • Presentationsteknik

 • Lärande och Utbildning
 • Ledarskap
 • Omvärldsbevakning

 • Syftesdrivet ledarskap
 • Värdegrundsarbete
 • Chefscoachning

 • Arbetsglädje
 • Driva förändring
 • Empatiskt ledarskap

 • Beteendeförändring
 • Kulturutveckling
 • Mänskliga system

 • Kommunikation
 • Krishantering
 • PR/ Media

 • Inspirerar till att förstå och forma framtiden
 • Strategi, innovation och transformation
 • AI & digitalisering för en hållbar värld

 • Bygga och växa bolag
 • Ledarskap
 • HR

 • Förändringsledning
 • Kultur
 • Ledarskap

 • Entreprenörskap
 • Inkludering
 • Inspiration

 • Disruptivt
 • Drömarbetsgivare
 • Drömledarskap

 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Bygga och växa bolag
 • Autentiskt ledarskap

 • Inkludering
 • Integrering
 • Interkulturell kommunikation

 • Digitalisering
 • Innovation
 • Juridik

 • Effektivitet
 • Email
 • Fokus

 • Digitalisering
 • Hållbarhet
 • Kultur och Ledarskap

 • Energi & inspiration
 • Ledarskapsutveckling
 • Livskvalitet

 • Organisation av e-handel
 • Systemval
 • Plattformsval

 • Cybersäkerhet
 • Informationssäkerhet
 • IT säkerhet

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Strategi

 • Digitalisering – med människan i fokus
 • Ledarskap som inspirerar
 • Marknadsföring och affärstänk

 • E-handel
 • Oberoende plattformsval
 • Relevanta KPI'er

 • Bygga framgångsrika innovativa team
 • Innovation och design
 • Produktutveckling (mjuk- och hårdvara) 

 • Transformera från produkt till tjänster
 • Uppkopplade och smarta produkter
 • Affärsmodeller and kundvärde

 • Autentiskt ledarskap
 • Externa samarbeten (Cross Marketing)
 • Kommersiell strategi

 • Digitalisering
 • Entreprenörskap
 • Gigekonomi

 • Projektledarskap i komplexa miljöer
 • Att bygga en tillitsfull kultur
 • Bygga framgångsrika team

 • Beslutsfattande
 • Juridik
 • Strategi

 • Beslut under osäkerhet
 • Beslutsfällor och beslutsmöjligheter
 • Få människor och organisationer att våga mer/ hållbarhet/ hälsa

 • Customer experience management
 • Kund- och medarbetarengagemang
 • Leda och utveckla med kund i fokus

 • CSR – samhällsnytta (social impact)
 • FNs hållbarhetsmål
 • Hållbart ledarskap

 • Digitalisering
 • Förändringsarbete
 • Globalisering

 • Förändringsledning
 • Förebyggande av stress med hjälp av metakognition
 • Senior ledarskapsutvecklare

 • Affärsutveckling
 • HR-business
 • HR-ekonomi

 • Digitala möten – hur skapa energi och engagemang med rätt planering och genomförande
 • Leda på distans – strategi och verktyg för ledarskap som fungerar på distans
 • Moderator – att leda möten med energi och engagemang proffsigt och genomtänkt

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Sälj och Marknad

 • Lärande organisationer - learnability
 • Mätbara aktiviteter
 • Öppen och lärande kultur

 • Feedback/kritik
 • Förändringsledarskap
 • Gruppsamarbete

 • Struktur och organisation
 • Beslutsamhet i krävande situationer
 • Tydlig kommunikation

 • Digitala affärsmodeller
 • Digitala möten
 • Digitalt arbetssätt

 • Alltid med affären och människorna i fokus
 • Att bygga en tillitsfull kultur
 • Digitalisering och stärkt medarbetarskap/ ledarskap

 • Bolagsbyggande
 • Kapitalresning
 • Market entry

 • Kommunikation
 • Omvärldsbevakning
 • Strategi

 • Affärsutveckling
 • Förändringsarbete
 • Strategi

 • Entreprenörskap
 • Kultur
 • Ledarskap

 • Entreprenör: Startar bolag och drar dem hela vägen
 • Omvärldsbevakning: intresse och näsa för trender/affärsidéer
 • Strategiexekvering, att gasa hela bolaget - få med sig alla

 • Dagens talangmarknad
 • Employer branding
 • Förflyttningsresor av arbetsgivarvarumärke

 • Hitta kraften i den kollektiva intelligensen där människor hjälps åt
 • Entreprenör- och Intraprenörskap
 • Skapa förmågor att hantera det oförutsedda

 • Agerbar datadriven fakta
 • Analys People Data
 • Förändringsledning

 • Ledarskapsutveckling
 • Affärsutveckling
 • Försäljning

 • Affärsutveckling genom tydligt kundfokus
 • Att leda nu och i framtiden
 • Audio – det nya ljudlandskapet

 • Hållbar livsstil
 • Kost
 • Träning

 • Affär
 • Framtidsscenarios och trender
 • Omvärldsbevakning

 • Kommunikation
 • Krishantering
 • Styrelse

 • Omvälvande förändring
 • Plattformsval
 • Omnikanalhandel från grunden

 • Affärsutveckling
 • Cirkulär ekonomi
 • Kommunikation

 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Beteendepsykologi
 • Digitalisering

 • Kultur
 • Ledarskap
 • Strategi

 • Entreprenörskap - alla olika faser från konceptualisering till utveckling av både bolaget och människorna
 • Digital acceleration - marknadsföring och varumärkesbyggande enligt det digitala ekosystemet
 • Strategi i komplexa, stora sammanhang med förmåga till helikoptervy, hastighet att skapa säkra strukturer och problemlösning utan kritik

 • Beslutsunderlag HR-satsningar
 • Ekonomiska argument kring HR
 • Kartläggning HR-resurser

 • Måldrivet ledarskap
 • Livspussel och ledarskap
 • Effektivt delegerande

 • Ledarskap
 • Kommunikation: ledarskapets retorik
 • Driva förändring

 • Beteendeinriktat ledarskap
 • Kommunikativt ledarskap
 • Systemorienterat ledarskap

 • Att leda på distans
 • Beslutsfattande
 • Business Intelligence

 • Arbetssätt (bl.a. SAFe)
 • Implementering av IT-och affärssystem
 • Organisationstransformation

 • Säljstrategi – struktur och processer
 • Psykologi – personlighetstyper och olika typer av köpare
 • Konflikt och kris - hantera utmanande relationer

 • Hälsa, sjukvård, omsorg
 • Service design
 • Grundarens dilemma

 • Kultur
 • Ledarskap
 • Presentationsteknik