Våra rådgivare

Utforska vår rådgivarlista för att hitta den rådgivare som bäst passar dig och de utmaningar och möjligheter som ditt företag står inför – eller låt oss hjälpa dig hitta den perfekta matchningen.

Alla rådgivningssessioner är 60 minuter långa och de kostar 3 000 kr ex moms.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

Ledarskap

Grunden i ledarskap handlar om att leda in i framtiden, att peka ut en riktning. För att göra det krävs bland annat att du kan skapa engagemang och få med dig dina medarbetare. Hur du gör detta och andra frågor om ledarskap kan du ställa till våra riktigt erfarna ledarskapsrådgivare. Här har vi samlat de som lett tusentals medarbetare och gärna diskuterar framtidens ledarskap.

 • Digitalisering
 • Hållbarhet
 • Kultur och Ledarskap

 • Affärsmässighet
 • Chefs- och ledarskapsutveckling
 • Forskning

 • Att leda på distans
 • Beslutsfattande
 • Business Intelligence

 • Affärsutveckling genom tydligt kundfokus
 • Att leda nu och i framtiden
 • Audio – det nya ljudlandskapet

 • Struktur och organisation
 • Beslutsamhet i krävande situationer
 • Tydlig kommunikation

 • Arbetsglädje
 • Driva förändring
 • Empatiskt ledarskap

 • Beteendeförändring
 • Kulturutveckling
 • Mänskliga system

 • Alltid med affären och människorna i fokus
 • Att bygga en tillitsfull kultur
 • Digitalisering och stärkt medarbetarskap/ ledarskap

 • Gedigen erfarenhet av att leda och skala upp nya affärer och tjänster internationellt
 • Kan digital transformation – hur man får ut maximalt av investeringarna
 • Känd för sitt framgångsrika autentiska ledarskap av hybrida team på Microsoft

 • Förändringsledning
 • Förebyggande av stress med hjälp av metakognition
 • Senior ledarskapsutvecklare

 • Ledarskap
 • Strategi
 • Styrelsearbete

 • Framtidens superkraft | Hjälp barnen att hitta sitt fokus!
 • Så får du barn med stark självkänsla
 • Hälpsamma föräldrar får hjälplösa barn! Dags att börja delegera?

 • Digitalisering
 • Entreprenörskap
 • Gigekonomi

 • Nytänkande i skapandet av strukturerade strategier
 • Gör skillnad i personal- och lämplighetsfrågor
 • Känsliga och komplexa utmaningar

 • Entreprenörskap
 • Kultur
 • Ledarskap

 • Feedback/kritik
 • Förändringsledarskap
 • Gruppsamarbete

 • Autentiskt ledarskap
 • Externa samarbeten (Cross Marketing)
 • Kommersiell strategi

 • Förändringsarbete
 • Innovation
 • Integration

 • Förändringsledning
 • Kultur
 • Ledarskap

 • Digitalisering
 • Förändringsarbete
 • Globalisering

 • Effektivitet
 • Email
 • Fokus

 • Beteendeinriktat ledarskap
 • Kommunikativt ledarskap
 • Systemorienterat ledarskap

 • Måldrivet ledarskap
 • Livspussel och ledarskap
 • Effektivt delegerande

 • Kultur
 • Ledarskap
 • Strategi

 • Attrahera och behåll talanger
 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Employer branding

 • Situationsanpassat ledarskap
 • Teambuilding
 • Stakeholder Management

 • Arbetssätt
 • Förändringsledning
 • Ledarskap

 • Interimsledarskap
 • Exportförsäljning
 • Skapa kortsiktiga mål för snabba resultat

 • Beslut under osäkerhet
 • Beslutsfällor och beslutsmöjligheter
 • Få människor och organisationer att våga mer/ hållbarhet/ hälsa

 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Bygga och växa bolag
 • Autentiskt ledarskap

 • Säljstrategi – struktur och processer
 • Psykologi – personlighetstyper och olika typer av köpare
 • Konflikt och kris - hantera utmanande relationer

 • Syftesdrivet ledarskap
 • Värdegrundsarbete
 • Chefscoachning

 • Digitalisering – med människan i fokus
 • Ledarskap som inspirerar
 • Marknadsföring och affärstänk

 • Bygga och växa bolag
 • Digitalisering
 • Ledarskap

 • Doing both - Operational Excellence och forma morgondagen
 • Forma riktningen (strategiprocessen)
 • Konstant utveckling av kulturen

 • Ledarskap
 • Kommunikation: ledarskapets retorik
 • Driva förändring

 • Ägardirektiv - uppdraget från ägaren måste vara tydligt
 • Är hållbarhet viktigare än vinst? -Vad är ni villiga att avstå för att vara hållbara?
 • Dashboard med tydliga KPIer

 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Beteendepsykologi
 • Digitalisering

 • Energi & inspiration
 • Ledarskapsutveckling
 • Livskvalitet

 • Inspirerar till att förstå och forma framtiden
 • Strategi, innovation och transformation
 • AI & digitalisering för en hållbar värld

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Sälj och Marknad

 • Leda i ständig förändring
 • Bygga engagerade och högpresterande team
 • Från silos till agil tvärfunktionell kundcentrerad organisation och arbetssätt

 • Customer experience management
 • Kund- och medarbetarengagemang
 • Leda och utveckla med kund i fokus

 • Disruptivt
 • Drömarbetsgivare
 • Drömledarskap

 • Arbetssätt (bl.a. SAFe)
 • Implementering av IT-och affärssystem
 • Organisationstransformation

 • Ledarskapsutveckling
 • Affärsutveckling
 • Försäljning

 • Bygga och växa bolag
 • Ledarskap
 • HR