Offentlig verksamhet

Här har vi samlat alla rådgivare, oavsett expertisområde, som har kunskap eller erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet. I processen att anta utifrånperspektiv är trygghet i verksamhetsinsikt en grundbult för vidare tillit och förståelse.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Kommunala och politiskt styrda organisationer
 • Högpresterande ledningsgrupp
 • Senior chefscoachning
Läs mer och boka

 • Entreprenörskap
 • Inkludering
 • Inspiration
Läs mer och boka

 • Förändringskommunikation 
 • Förändringsledning
 • Internkommunikation
Läs mer och boka

 • Hälsa, sjukvård, omsorg
 • Service design
 • Grundarens dilemma
Läs mer och boka

 • Ledarskap – utmaningar i ledarrollen, ledarskapsbehov för situation, grupp och individ
 • Grupputveckling – gruppdynamik, kommunikation, tillskapande, psykologisk trygghet
 • Konflikthantering – medling och konfliktlösning, förebyggande, kompetensutveckling i ämnet
Läs mer och boka

 • Affärsutveckling
 • HR-business
 • HR-ekonomi
Läs mer och boka

 • Tydligt handlingskraftigt ledarskap i en ständigt föränderlig värld
 • Kultur och värdegrund är nyckeln till succé
 • Globalt ledarskap med erfarenhet från att bo och verka som ledare i olika länder
Läs mer och boka

 • Innovationssäkrad affärsutveckling
 • Hållbara affärsmodeller
 • Leda genom kris
Läs mer och boka

 • Employer branding
 • Framtidens arbetsmarknad
 • Inspiration
Läs mer och boka

 • Utmanande förändringsarbete i utmanande tider som skapar hållbara resultat – nytt som gör nytta
 • Mergers and Acquisitions (M&A) och outsourcing utifrån HR-kompetens
 • Konkreta metoder för att identifiera låg- och högriskmoment genom hela transformationsfasen
Läs mer och boka

 • Inkludering och integrering – Jämställd och jämlik. Få koll på begreppen
 • Människan bortom ytan. Riv fasaderna och led vägen i det sårbara ledarskapet.
 • Interkulturell kommunikation
Läs mer och boka

 • Framtidens HR
 • Digitaliserade arbetsplatser
 • HR + AI
Läs mer och boka

 • Nytänkande i skapandet av strukturerade strategier
 • Gör skillnad i personal- och lämplighetsfrågor
 • Känsliga och komplexa utmaningar
Läs mer och boka

 • AI-transformation
 • Digital vision och strategi
 • Lösningsorienterad kreatör av digitala lösningar/plattformar
Läs mer och boka

 • Nya sätt att driva strategisk HR och bygga Employee Experience (EX).
 • Kris- & förändringskommunikation på ett humant sätt som bevarar företagskulturen.
 • Personal branding för business-ledare som skapar och organiserar “community” kring dem.
Läs mer och boka

 • Skapa förmågor att hantera det oförutsedda med metoder & verktyg som funkar
 • Hands-on, kreativ problemlösning
 • Innovation & förändringsarbete/ledning
Läs mer och boka

 • Att leverera lönsamhet genom att ta vara på hela kompetensen i bolaget och se potentialen i hela bolaget och på så vis utveckla verksamheten
 • Beslutsfattande grundat i värderingar, självledarskap och en gemensam kompass
 • Förmåga att genom ett inkluderande och kommunikativt ledarskap förmedla vision och budskap utifrån olika perspektiv
Läs mer och boka

 • Psykologisk trygghet
 • Happy Ship
 • Effektivt samarbete
Läs mer och boka

 • Etik och moralfrågor
 • Modig nytänkare
 • Våga gå nya vägar
Läs mer och boka

 • Autentiskt ledarskap
 • Tabubelagd kultur och kommunikation
 • Organisationsuppbyggnad, förankring, ledning och utveckling
Läs mer och boka

 • Syftesdrivet ledarskap
 • Värdegrundsarbete
 • Chefsrådgivning
Läs mer och boka

 • Säkerhetsledarskap & säkerhetskultur
 • Krisberedskap
 • Ledarskap
Läs mer och boka

 • CSR – samhällsnytta (social impact)
 • FNs hållbarhetsmål
 • Hållbart ledarskap
Läs mer och boka

 • Affärsutveckling
 • Ansvar, risker och möjligheter
 • Omvärldsbevakning
Läs mer och boka

 • Bygga förändringstrygga organisationer
 • Kom igång med AI!
 • Tillitsfullt samarbete
Läs mer och boka

 • Cybersäkerhet
 • Informationssäkerhet
 • IT säkerhet
Läs mer och boka