Offentlig verksamhet

Här har vi samlat alla rådgivare, oavsett expertisområde, som har kunskap eller erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet. I processen att anta utifrånperspektiv är trygghet i verksamhetsinsikt en grundbult för vidare tillit och förståelse.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Syftesdrivet ledarskap
 • Värdegrundsarbete
 • Chefsrådgivning

 • Inkludering
 • Integrering
 • Interkulturell kommunikation

 • Hälsa, sjukvård, omsorg
 • Service design
 • Grundarens dilemma

 • Psykologisk trygghet
 • Happy Ship
 • Effektivt samarbete

 • Hitta kraften i den kollektiva intelligensen där människor hjälps åt
 • Entreprenör- och Intraprenörskap
 • Skapa förmågor att hantera det oförutsedda – jag har metoder och verktyg som funkar!

 • CSR – samhällsnytta (social impact)
 • FNs hållbarhetsmål
 • Hållbart ledarskap

 • Förändringskommunikation 
 • Förändringsledning
 • Internkommunikation

 • Säkerhetsledarskap & säkerhetskultur
 • Krisberedskap
 • Ledarskap

 • Affärsutveckling
 • HR-business
 • HR-ekonomi

 • Employer branding
 • Framtidens arbetsmarknad
 • Inspiration

 • Mergers and Acquisitions (M&A) utifrån HR-kompetens
 • Utmanande förändringsarbete i utmanande tider som skapat hållbara resultat
 • Konkreta metoder för att identifiera låg- och högriskmoment genom hela transformationsfasen

 • Att leverera lönsamhet genom att ta vara på hela kompetensen i bolaget och se potentialen i hela bolaget och på så vis utveckla verksamheten
 • Beslutsfattande grundat i värderingar, självledarskap och en gemensam kompass
 • Förmåga att genom ett inkluderande och kommunikativt ledarskap förmedla vision och budskap utifrån olika perspektiv

 • Cybersäkerhet
 • Informationssäkerhet
 • IT säkerhet

 • Nytänkande i skapandet av strukturerade strategier
 • Gör skillnad i personal- och lämplighetsfrågor
 • Känsliga och komplexa utmaningar

 • Etik och moralfrågor
 • Modig nytänkare
 • Våga gå nya vägar

 • AI-transformation
 • Digital vision och strategi
 • Lösningsorienterad kreatör av digitala lösningar/plattformar

 • Tydligt handlingskraftigt ledarskap i en ständigt föränderlig värld
 • Kultur och värdegrund är nyckeln till succé
 • Globalt ledarskap med erfarenhet från att bo och verka som ledare i olika länder

 • Entreprenörskap
 • Inkludering
 • Inspiration