Våra rådgivare

Utforska vår rådgivarlista för att hitta den rådgivare som bäst passar dig och de utmaningar och möjligheter som ditt företag står inför – eller låt oss hjälpa dig hitta den perfekta matchningen.

Alla rådgivningssessioner är 60 minuter långa och de kostar 3 000 kr ex moms.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

HR / Organisation

Här hittar du de bästa rådgivarna inom HR- och organisationsfrågor. De delar gärna med sig av sina erfarenheter och kunskap inom både strategiska och operativa frågor.

 • Employer branding
 • Framtidens arbetsmarknad
 • Inspiration

 • Attrahera och behåll talanger
 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Employer branding

 • Alltid med affären och människorna i fokus
 • Att bygga en tillitsfull kultur
 • Digitalisering och stärkt medarbetarskap/ ledarskap

 • Feedback/kritik
 • Förändringsledarskap
 • Gruppsamarbete

 • Doing both - Operational Excellence och forma morgondagen
 • Forma riktningen (strategiprocessen)
 • Konstant utveckling av kulturen

 • CSR – samhällsnytta (social impact)
 • FNs hållbarhetsmål
 • Hållbart ledarskap

 • Beteendeinriktat ledarskap
 • Kommunikativt ledarskap
 • Systemorienterat ledarskap

 • Positivt och tillitsbaserat ledarskap
 • Samarbete, medarbetarskap, mål hållbara individer
 • Värdegrund, syfte, drivkrafter genom alla lager

 • Dagens talangmarknad
 • Employer branding
 • Förflyttningsresor av arbetsgivarvarumärke

 • Lärande och Utbildning
 • Ledarskap
 • Omvärldsbevakning

 • Bygga och växa bolag
 • Ledarskap
 • HR

 • Effektivitet
 • Email
 • Fokus

 • Nytänkande i skapandet av strukturerade strategier
 • Gör skillnad i personal- och lämplighetsfrågor
 • Känsliga och komplexa utmaningar

 • Digitala affärsmodeller
 • Digitala möten
 • Digitalt arbetssätt

 • Digitalisering
 • Entreprenörskap
 • Gigekonomi

 • Situationsanpassat ledarskap
 • Teambuilding
 • Stakeholder Management

 • Beslutsunderlag HR-satsningar
 • Ekonomiska argument kring HR
 • Kartläggning HR-resurser

 • Affärsutveckling
 • HR-business
 • HR-ekonomi

 • Lärande organisationer - learnability
 • Mätbara aktiviteter
 • Öppen och lärande kultur