HR / Organisation

Här hittar du de bästa rådgivarna inom HR- och organisationsfrågor. De delar gärna med sig av sina erfarenheter och kunskap inom både strategiska och operativa frågor.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Lärande och Utbildning
 • Ledarskap
 • Omvärldsbevakning
Läs mer och boka

 • Affärsutveckling
 • HR-business
 • HR-ekonomi
Läs mer och boka

 • Grupp, samarbete & kommunikation
 • Hantera konflikter, feedback & kritik
 • Förändringsledarskap
Läs mer och boka

 • Doing both – Operational Excellence och forma morgondagen
 • Forma riktningen (strategiprocessen)
 • Konstant utveckling av kulturen
Läs mer och boka

 • Mergers and Acquisitions (M&A) utifrån HR-kompetens
 • Utmanande förändringsarbete i utmanande tider som skapat hållbara resultat
 • Konkreta metoder för att identifiera låg- och högriskmoment genom hela transformationsfasen
Läs mer och boka

 • Hälsa och psykologisk trygghet för chefer – få livspusslet att gå ihop
 • Hur skapar jag förändringsprojekt som involverar, engagerar och som ger resultat?
 • Digitalisering och stärkt medarbetar- och ledarskap
Läs mer och boka

 • Situationsanpassat ledarskap
 • Teambuilding
 • Stakeholder Management
Läs mer och boka

 • Bygga lärande kulturer – learnability
 • Moderna ledarskapsramverk
 • Tillitsfullt samarbete
Läs mer och boka

 • CSR – samhällsnytta (social impact)
 • FNs hållbarhetsmål
 • Hållbart ledarskap
Läs mer och boka

 • Psykologisk trygghet
 • Happy Ship
 • Effektivt samarbete
Läs mer och boka

 • Bygga och växa bolag
 • Ledarskap
 • HR
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Entreprenörskap
 • Gigekonomi
Läs mer och boka

 • Beslutsunderlag HR-satsningar
 • Ekonomiska argument kring HR
 • Kartläggning HR-resurser
Läs mer och boka

 • Beteendeinriktat ledarskap
 • Kommunikativt ledarskap
 • Systemorienterat ledarskap
Läs mer och boka

 • Nytänkande i skapandet av strukturerade strategier
 • Gör skillnad i personal- och lämplighetsfrågor
 • Känsliga och komplexa utmaningar
Läs mer och boka

 • Employer branding
 • Framtidens arbetsmarknad
 • Inspiration
Läs mer och boka

 • Hållbart arbetsliv
 • Förhöj din digitala kompetens
 • Frigöra tid och minska stress
Läs mer och boka

 • Attrahera och behåll talanger
 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Employer branding
Läs mer och boka

 • Effektivitet
 • Email
 • Fokus
Läs mer och boka

 • Digitala affärsmodeller
 • Digitala möten
 • Digitalt arbetssätt
Läs mer och boka

 • Dagens talangmarknad
 • Employer branding
 • Förflyttningsresor av arbetsgivarvarumärke
Läs mer och boka