HR / Organisation

Här hittar du de bästa rådgivarna inom HR- och organisationsfrågor. De delar gärna med sig av sina erfarenheter och kunskap inom både strategiska och operativa frågor.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • CSR – samhällsnytta (social impact)
 • FNs hållbarhetsmål
 • Hållbart ledarskap
Läs mer och boka

 • Lärande och Utbildning
 • Ledarskap
 • Omvärldsbevakning
Läs mer och boka

 • Nytänkande i skapandet av strukturerade strategier
 • Gör skillnad i personal- och lämplighetsfrågor
 • Känsliga och komplexa utmaningar
Läs mer och boka

 • Nya sätt att driva strategisk HR och bygga Employee Experience (EX).
 • Kris- & förändringskommunikation på ett humant sätt som bevarar företagskulturen.
 • Personal branding för business-ledare som skapar och organiserar “community” kring dem.
Läs mer och boka

 • Affärsutveckling
 • HR-business
 • HR-ekonomi
Läs mer och boka

 • Hållbart arbetsliv
 • Förhöj din digitala kompetens
 • Frigöra tid och minska stress
Läs mer och boka

 • Psykisk hälsa – proaktivt arbete
 • Att bemöta psykisk ohälsa
 • Jag vill bidra med orken, ordet och modet till att göra det du behöver när situationen kräver.
Läs mer och boka

 • Psykologisk trygghet
 • Happy Ship
 • Effektivt samarbete
Läs mer och boka

 • Doing both – Operational Excellence och forma morgondagen
 • Forma riktningen (strategiprocessen)
 • Konstant utveckling av kulturen
Läs mer och boka

 • Autentiskt ledarskap
 • Tabubelagd kultur och kommunikation
 • Organisationsuppbyggnad, förankring, ledning och utveckling
Läs mer och boka

 • Bygga förändringstrygga organisationer
 • Kom igång med AI!
 • Tillitsfullt samarbete
Läs mer och boka

 • Beslutsunderlag HR-satsningar
 • Ekonomiska argument kring HR
 • Kartläggning HR-resurser
Läs mer och boka

 • Skapa förändringsprojekt som involverar, engagerar och som ger resultat! Jag har verktygen
 • Psykologisk trygghet är avgörande i en lärande organisation – hur skapas det?
 • Hälsa och den egna kompassen – få livspusslet att gå ihop
Läs mer och boka

 • Framtidens HR
 • Digitaliserade arbetsplatser
 • HR + AI
Läs mer och boka

 • Social hållbarhet
 • Jämställdhet & inkludering
 • Employer branding
Läs mer och boka

 • Dagens talangmarknad
 • Employer branding
 • Förflyttningsresor av arbetsgivarvarumärke
Läs mer och boka

 • Grupp, samarbete & kommunikation
 • Hantera konflikter, feedback & kritik
 • Förändringsledarskap
Läs mer och boka

 • Employer branding
 • Framtidens arbetsmarknad
 • Inspiration
Läs mer och boka

 • Bygga och växa bolag
 • Ledarskap
 • HR
Läs mer och boka

 • Utmanande förändringsarbete i utmanande tider som skapar hållbara resultat – nytt som gör nytta
 • Mergers and Acquisitions (M&A) och outsourcing utifrån HR-kompetens
 • Konkreta metoder för att identifiera låg- och högriskmoment genom hela transformationsfasen
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Entreprenörskap
 • Gigekonomi
Läs mer och boka

 • Digitala affärsmodeller
 • Digitala möten
 • Digitalt arbetssätt
Läs mer och boka

 • Situationsanpassat ledarskap
 • Teambuilding
 • Stakeholder Management
Läs mer och boka

 • Effektivitet
 • Email
 • Fokus
Läs mer och boka

 • Beteendeinriktat ledarskap
 • Kommunikativt ledarskap
 • Systemorienterat ledarskap
Läs mer och boka