Att skapa värde – Drömledarskapet #3

  1. Du behöver ha ett syfte
  2. Du behöver skapa tillhörighet
  3. Du behöver odla kultur
  4. Du behöver skapa engagemang
Wisory Insights blog - Svante Randlert - Att skapa värde - article image

Från måste till vill, stavas syfte och mening.

– De två avgörande B:na: belong & because

Vad är anledningen till att människor i en grupp ska följa dig? Vad tror du på? Vilket värde vill du tillföra gruppen, organisationen och i förlängningen samhället? Vilket värde får de bli en del av, om de följer dig? De ledare som pratar om vilket emotionellt och existentiellt värde de vill och ska tillföra, de vinner i längden.

Men vi måste alltid komma ihåg att ledarskap är en förmåga. Ledarskap handlar om att leda, utveckla och engagera andra. Det är ingenting du får, det är något du förtjänar och det kräver träning. Vissa chefer beklagar sig över att det finns för lite vilja, passion och omtänksamhet i deras grupp. Till er måste jag tyvärr meddela att ni får vad vi förtjänar. Det vi stoppar ner i tratten, det kommer också ut ur den. 

Från “Syftet är att arbeta”,

till “Arbeta för ett syfte”.

Att ge något att ”belong to”

Hur lyckas du då med att få till att människor känner en tillhörighet till dig och er organisation? En sak som ni kan börja att göra är att reflektera vilket personligt pronomen ni vanligast använder när ni kommunicerar med era kollegor.

Är det mest av jag, ni och du? Jag finner allt för ofta, just det här på olika intranät. Ni behöver skifta från jag, ni och du till vi. Att lyckas skapa tillhörighet och gemensamma nämnare mellan människor, är helt centralt för att lyckas få människor att kämpa tillsammans för sin grupp.

Hur får du då dina medarbetare att känna sig? För att göra ett starkt intryck måste du helt enkelt göra ett känslomässigt intryck. Kom ihåg att många ofta glömmer det som sägs, men inte hur det kändes när det sades. Duktiga marknadsförare behärskar just det här.

De kan använda hela registret av sinnen för att föra fram ett värde eller ett argument, så att kunden känner gemensamma nämnare samt en stark tillhörighet till ett visst varumärke.

Ska du gå snabbt fram, gör det själv – ska du gå långt, gör det tillsammans med andra.

Because – viktigare än du tror

Vad är då avgörande för att få andra människor att vilja göra rätt saker för dig och för gruppen? Det kommer ner till att vara riktigt bra på att förklara ”because”, när du ber någon om en tjänst eller om du behöver hjälp med någonting.

Jag menar såklart inte because i bemärkelsen ”därför att”. Alla småbarnsföräldrar vet att det aldrig fungerar (”varför?” – ”därför!”). Jag menar att du behöver förklara meningen med att du behöver hjälpen, och vad värdet av att få hjälpen kommer att vara. Låter kanske självklart, men när ni har ont om tid, kan det hända att ni missar just detta? Ibland är det de enkla som är det svåra att få till.

Kan det vara så att du idag säger till människor vad de ska göra, utan att ge dem en mening, förklaring eller ett syfte? Kanske uppfattas det som ”därför att” och övertalande, just på grund av avsaknaden av rätt ”because”? Du behöver helt enkelt bli bättre på att ge människor rätt anledning att göra rätt saker, det vill säga rätt syfte och mening. Då lyckas du med att förflytta det från måste till vill.

Följarskap – det är ingenting du får, det är något du förtjänar. Värde, syfte och mening är nyckeln till framgång.


Samtliga Insightsskribenter är rådgivare på Wisory och tillgängliga för individuella videosessioner

Besök profilen för att lära känna rådgivaren lite mer och boka ditt personliga videorådgivningstillfälle.

Boka nu!

Svante Randlert

Business and People Advisor

Gotländsk 3-barnspappa som är en av Nordens mest anlitade rådgivare med över 150 föredrag per år. Han har genom åren hjälpt hundratals organisationer och tiotusentals chefer.

Boka nu!

[ssba-buttons]