Strategi

Du har mycket att vinna på att jobba strategiskt. Här har vi samlat rådgivare som kan ge dig tips och vara ditt bollplank kring olika typer av strategier. De vet hur du jobbar fram en plan och de vet hur implementationen blir lyckad.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Entreprenörskap
 • Kultur
 • Ledarskap

 • E-handel
 • Oberoende plattformsval
 • Relevanta KPI’er

 • Best of breed; hur väljer man och vad är effekten
 • Strategi för hur legacy system ska transformeras till moderna lösningar
 • Digitala affärsmodeller

 • Transformera från produkt till tjänster
 • Uppkopplade och smarta produkter
 • Affärsmodeller och kundvärde

 • Ledarskap
 • Strategi
 • Styrelsearbete

 • Kommunikation
 • Omvärldsbevakning
 • Strategi

 • Digitalisering
 • Entreprenörskap
 • Gigekonomi

 • Entreprenör: Startar bolag och drar dem hela vägen
 • Omvärldsbevakning: intresse och näsa för trender/affärsidéer
 • Strategiexekvering, att gasa hela bolaget – få med sig alla

 • Att leda på distans
 • Beslutsfattande
 • Business Intelligence

 • Nytänkande i skapandet av strukturerade strategier
 • Gör skillnad i personal- och lämplighetsfrågor
 • Känsliga och komplexa utmaningar

 • Kultur
 • Ledarskap
 • Möten och events

 • Skicklig strateg som i en konservativ bransch byggt nya innovativa lösningar som marknaden tar efter.
 • Förmåga att snabbt få ett helikopterperspektiv, bena upp problem och skapa strukturer.
 • Enveten nyfikenhet i att förstå saker och därigenom sätta organisationen i förarsätet

 • Förändringskommunikation 
 • Förändringsledning
 • Internkommunikation

 • Employer branding
 • Framtidens arbetsmarknad
 • Inspiration

 • Kommunikation
 • Krishantering
 • Styrelse

 • Beslutsfattande
 • Juridik
 • Strategi

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Strategi

 • Affärsmässighet
 • Chefs- och ledarskapsutveckling
 • Forskning

 • Interimsledarskap, bli förberedd för hantering av plötslig vakans
 • Driva förändring som tillfällig ledare
 • Alternativ karriär som giggare

 • Organisation av e-handel
 • Systemval
 • Plattformsval

 • Ägardirektiv – Är ägardirektiv/uppdraget tydligt?
 • Värderingsstyrning – Hur visar du att hållbarhet är viktigare än vinst?
 • Målstyrning – Hur jobbar ni med dashboard och tydliga KPIer?

 • Insiktsgenerering
 • Konsumentbeteende
 • Målgruppsförståelse

 • Affär
 • Framtidsscenarios och trender
 • Omvärldsbevakning

 • Lärande och Utbildning
 • Ledarskap
 • Omvärldsbevakning

 • AI-transformation
 • Digital vision och strategi
 • Lösningsorienterad kreatör av digitala lösningar/plattformar

 • Affärsutveckling genom tydligt kundfokus
 • Att leda nu och i framtiden
 • Audio – det nya ljudlandskapet

 • Energi & inspiration
 • Ledarskapsutveckling
 • Livskvalitet

 • Bolagsbyggande
 • Kapitalresning
 • Market entry

 • Strategisk förändringsledare med fokus på kund, medarbetare, resultat och hållbarhet
 • Innovationsdriv inom marknad-, produkt- och affärsutveckling
 • Värderingsstyrt, decentraliserat och prestationsbaserat ledarskap

 • Syftesdrivet ledarskap
 • Värdegrundsarbete
 • Chefsrådgivning

 • Omvälvande förändring
 • Plattformsval
 • Omnikanalhandel från grunden