Strategi

Du har mycket att vinna på att jobba strategiskt. Här har vi samlat rådgivare som kan ge dig tips och vara ditt bollplank kring olika typer av strategier. De vet hur du jobbar fram en plan och de vet hur implementationen blir lyckad.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Strategisk förändringsledare med fokus på kund, medarbetare, resultat och hållbarhet
 • Innovationsdriv inom marknad-, produkt- och affärsutveckling
 • Värderingsstyrt, decentraliserat och prestationsbaserat ledarskap
Läs mer och boka

 • Förändringsledarskap – vikten av att förenkla, kommunicera och att hitta verktygen
 • Våga göra! Från omfattande överblick till prioritering.
 • Transformationsuppdrag, digitaliseringsresor, automatisering (AI).
Läs mer och boka

 • Energi & inspiration
 • Ledarskapsutveckling
 • Livskvalitet
Läs mer och boka

 • Transformera från produkt till tjänster
 • Uppkopplade och smarta produkter
 • Affärsmodeller och kundvärde
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Entreprenörskap
 • Gigekonomi
Läs mer och boka

 • Beslutsfattande
 • Juridik
 • Strategi
Läs mer och boka

 • Att leda på distans
 • Beslutsfattande
 • Business Intelligence
Läs mer och boka

 • Ledarskap
 • Strategi
 • Styrelsearbete
Läs mer och boka

 • AI-transformation
 • Digital vision och strategi
 • Lösningsorienterad kreatör av digitala lösningar/plattformar
Läs mer och boka

 • Skicklig strateg som i en konservativ bransch byggt nya innovativa lösningar som marknaden tar efter.
 • Förmåga att snabbt få ett helikopterperspektiv, bena upp problem och skapa strukturer.
 • Enveten nyfikenhet i att förstå saker och därigenom sätta organisationen i förarsätet
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Strategi
Läs mer och boka

 • E-handel
 • Oberoende plattformsval
 • Relevanta KPI’er
Läs mer och boka

 • Employer branding
 • Framtidens arbetsmarknad
 • Inspiration
Läs mer och boka

 • Kommunikation
 • Krishantering
 • Styrelse
Läs mer och boka

 • Omvälvande förändring
 • Plattformsval
 • Omnikanalhandel från grunden
Läs mer och boka

 • Entreprenörskap
 • Kultur
 • Ledarskap
Läs mer och boka

 • Bolagsbyggande
 • Kapitalresning
 • Market entry
Läs mer och boka

 • Nytänkande i skapandet av strukturerade strategier
 • Gör skillnad i personal- och lämplighetsfrågor
 • Känsliga och komplexa utmaningar
Läs mer och boka

 • Förändringskommunikation 
 • Förändringsledning
 • Internkommunikation
Läs mer och boka

 • Lärande och Utbildning
 • Ledarskap
 • Omvärldsbevakning
Läs mer och boka

 • Best of breed; hur väljer man och vad är effekten
 • Strategi för hur legacy system ska transformeras till moderna lösningar
 • Digitala affärsmodeller
Läs mer och boka

 • Entreprenör: Startar bolag och drar dem hela vägen
 • Omvärldsbevakning: intresse och näsa för trender/affärsidéer
 • Strategiexekvering, att gasa hela bolaget – få med sig alla
Läs mer och boka

 • Syftesdrivet ledarskap
 • Värdegrundsarbete
 • Chefsrådgivning
Läs mer och boka

 • Kommunikation
 • Omvärldsbevakning
 • Strategi
Läs mer och boka

 • Insiktsgenerering
 • Konsumentbeteende
 • Målgruppsförståelse
Läs mer och boka

 • Interimsledarskap, bli förberedd för hantering av plötslig vakans
 • Driva förändring som tillfällig ledare
 • Alternativ karriär som giggare
Läs mer och boka

 • Stark företagskultur
 • Strategisk ledarskap
 • Entreprenöriellt företagande
Läs mer och boka

 • Affär
 • Framtidsscenarios och trender
 • Omvärldsbevakning
Läs mer och boka

 • Måldrivet ledarskap
 • Livspussel och ledarskap
 • Effektivt delegerande
Läs mer och boka

 • Ägardirektiv – Är ägardirektiv/uppdraget tydligt?
 • Värderingsstyrning – Hur visar du att hållbarhet är viktigare än vinst?
 • Målstyrning – Hur jobbar ni med dashboard och tydliga KPIer?
Läs mer och boka

 • Organisation av e-handel
 • Systemval
 • Plattformsval
Läs mer och boka

 • Kommunala och politiskt styrda organisationer
 • Högpresterande ledningsgrupp
 • Senior chefscoachning
Läs mer och boka

 • Affärsmässighet
 • Chefs- och ledarskapsutveckling
 • Forskning
Läs mer och boka