Entreprenörskap

Här väljer du bland rådgivare som är eller varit entreprenörer, de som byggt upp framgångsrika företag eller skapat kända varumärken. De lever entreprenörskap och de vet vad som krävs för att lyckas.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Leda i ständig förändring
 • Bygga engagerade och högpresterande team
 • Från silos till agil tvärfunktionell kundcentrerad organisation och arbetssätt
Läs mer och boka

 • Entreprenör: Startar bolag och drar dem hela vägen
 • Omvärldsbevakning: intresse och näsa för trender/affärsidéer
 • Strategiexekvering, att gasa hela bolaget – få med sig alla
Läs mer och boka

 • Innovationssäkrad affärsutveckling
 • Hållbara affärsmodeller
 • Leda genom kris
Läs mer och boka

 • Bolagsbyggande
 • Kapitalresning
 • Market entry
Läs mer och boka

 • Bygga framgångsrika innovativa team
 • Innovation och design
 • Produktutveckling (mjuk- och hårdvara) 
Läs mer och boka

 • Autentiskt ledarskap
 • Externa samarbeten (Cross Marketing)
 • Kommersiell strategi
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Entreprenörskap
 • Gigekonomi
Läs mer och boka

 • Doing both – Operational Excellence och forma morgondagen
 • Forma riktningen (strategiprocessen)
 • Konstant utveckling av kulturen
Läs mer och boka

 • Situationsanpassat ledarskap
 • Teambuilding
 • Stakeholder Management
Läs mer och boka

 • Bygga och växa bolag
 • Digitalisering
 • Ledarskap
Läs mer och boka

 • Restauration
 • Entreprenöriellt ledarskap och affärsutveckling
 • Varumärkesbygge
Läs mer och boka

 • Hälsa, sjukvård, omsorg
 • Service design
 • Grundarens dilemma
Läs mer och boka

 • Stark företagskultur
 • Strategisk ledarskap
 • Entreprenöriellt företagande
Läs mer och boka

 • Digitala affärsmodeller
 • Digitala möten
 • Digitalt arbetssätt
Läs mer och boka

 • Entreprenörskap
 • Kultur
 • Ledarskap
Läs mer och boka

 • Skapar hållbara resultat inom affärsmodeller och mental träning
 • Antar förändringsutmaningar med konkreta verktyg
 • Hållbar utveckling och beteendeförändring för resultat
Läs mer och boka

 • Etik och moralfrågor
 • Modig nytänkare
 • Våga gå nya vägar
Läs mer och boka