Vad är en sund säkerhetskultur och varför är den så viktig?

Har ni medarbetare som arbetar inom industrin, på byggarbetsplatser, i andra offentliga rum som exempelvis kollektivtrafiken eller sjukvården – då är denna artikel speciellt viktig för dig.

En sund säkerhetskultur visar sig när gemensamma värderingar och attityder kring säkerhet är linjerad med de säkerhetsstrategier företaget tagit fram. En positiv rapporteringskultur uppstår där medarbetare känner sig trygga i att rapportera fel som gjorts eller proaktivt rapporterar när de ser potentiella risker. På så sätt så kan man arbeta aktivt med att förebygga olyckor.

Det skapar dessutom en organisation som förutser risker och låter sig utvecklas på fler plan än bara runt säkerhet. Medarbetare engagerar sig mer och är med och styr utvecklingen framåt.

För, det du inte kan mäta kan du heller inte kontrollera, och det du inte kan kontrollera kan du inte heller förbättra.

Tre grundstenar för att skapa en sund säkerhetskultur

  1. Gemensamma värderingar kring säkerhet
  2. Ledningens engagemang
  3. Utbildning / Coaching

Om du utan att reflektera över företagets egna procedurer, att de verkligen är på plats och är förstådda av personalen, väljer att bestraffa en individ som gör fel så underminerar du hela grunden för säkerhetskulturen. Här är det otroligt viktigt att man har en procedur på plats för att bedöma och värdera individens uppsåt.

Hade någon annan kunnat göra samma fel? Detta brukar vara en enkel första fråga som kan ge lite ledtrådar. Är så fallet är det troligt att befintliga rutiner och procedurer behöver ses över så medarbetarna har de bästa möjligheterna för att utföra ett så bra och säkert arbete som möjligt framöver.

Självklart har varje individ ett ansvar, men det ska vara balanserat för att säkerställa att rapporteringen av fel och potentiella risker kan fortlöpa. 

Nedan modell beskriver hur faror på arbetsplatser kan stoppas helt, eller åtminstone upptäckas tidigare genom att implementera skyddsbarriärer. Dessa kräver att ledare också implementerar och förespråkar en god säkerhetskultur som efterlevs.

Ett gott exempel

Flygindustrin, som oundvikligen behöver briljera på området, skapar man på ledningsnivå en säkerhetspolicy som är lite av en kompass för hur säkerhetskulturen ska verka och fungera så effektivt som möjligt i verksamheten. Nyckeln ligger i att alla rapporter om misstag 
och fel ska hanteras så rättvist som möjligt med stort fokus på att organisationen har något att lära från varje enskilt fel eller misstag som gjorts. Ledningen implementerar denna kultur och dess tankesätt till övriga arbetsledare i företaget för att på så sätt nå ut med budskapet och säkerställer kontinuerligt att kulturen efterlevs av samtliga medarbetare. 


Samtliga Insightsskribenter är rådgivare på Wisory och tillgängliga för individuella videosessioner

Besök profilen för att lära känna rådgivaren lite mer och boka ditt personliga videorådgivningstillfälle.

Magnus åstrom - wisory profile image
Boka nu!

Magnus Åström

Expert inom säkerhetsledarskap och krisberedskap

Före detta pilot och kapten som efter sju år som flygchef för Nordens största flygambulansoperatör sadlat om till att stötta och utveckla chefer inom bland annat säkerhetsledarskap, säkerhetskultur och krisberedskap. Oavsett roll har Magnus målmedvetenhet, starka värderingar och empatiska ledarskapsstil gjort honom till en uppskattad ledare och kommunikatör.

Boka nu!

[ssba-buttons]