Hur motiverar vi våra barn? Så här undviks hot och mutor

Vad gör ditt barn i sommar? Vad skulle du vilja att det gjorde? Har du också hamnat i mut- och hotträsket? Skulle du vilja att barnet drevs mer av sin egen lust och motivation? 

Såväl mutor och hot som belöningar funkar på kort sikt, men de skapar inte någon långsiktig motivation. Anledningen är att de utgör yttre motivationsfaktorer – aktiviteten utförs främst för att få en belöning eller undvika en bestraffning. Om vi vill skapa långsiktig motivation behöver vi istället väcka barnets inre motivation – då utförs aktiviteten för att barnet självt vill.

I sin bok ’Why we do what we do – understanding self-motivation’ skriver motivationsforskaren Edward Deci att den rätta frågan är inte ’Hur motiverar vi andra?’ Den är snarare ’Hur skapar vi rätt förutsättningar för att andra ska kunna motivera sig själva?’. Fundera; hur gör du? Hur skapar du rätt förutsättningar för att ditt barn ska finna sitt eget driv? 

Tre grundläggande psykologiska behov

När vi ska skapa rätt förutsättningar för att andra ska kunna motivera sig själva är det bra att utgå från människors tre grundläggande psykologiska behov:

1) Självbestämmande

2) Kompetens

3) Tillhörighet

När dessa behov tillfredsställs skapas motivation och lust.

En känsla av självbestämmande kan vi ge vårt barn genom att erbjuda det valmöjligheter och inflytande i sitt liv. Vill du ha ost eller gurka på mackan? När vill du städa ditt rum idag? Var skulle du vilja sommarjobba? Vilken kväll i veckan vill du laga middag? Vi vägleder barnet i rätt riktning samtidigt som vi ger det valfrihet. Hur kan du ge ditt barn mer självbestämmande?

Vi vägleder barnet i rätt riktning samtidigt som vi ger det valfrihet.

En känsla av kompetens kan vi ge vårt barn genom utmaningar som det klarar av. Utmaningen bör ligga strax ovanför barnets nuvarande nivå. Om uppgiften är alltför lätt blir den ointressant och om den är alltför svår ger barnet upp innan det ens har försökt. Optimal motivation uppnås när barnets kompetens + ansträngning matchar utmaningen. Lägg fram ett lite utmanande recept på något gott som barnet får baka. Dels behöver barnet läsa receptet och förstå instruktionerna, dels behöver det mäta upp ingredienserna och följa stegen. Hur kan du utmana och stimulera ditt barn för att det ska känna sig kompetent? Hur kan du ge det erfarenhet av att ansträngning lönar sig? Kom ihåg att känslan av kompetens, ”jag är en sån som kan baka/läsa/cykla”, i sig är belöningen, ta inte bort den genom att distrahera med yttre belöningar.

En känsla av tillhörighet skapar också lust. Alla vill ingå i ett sammanhang: en klass, en familj, ett fotbollslag, ett ”vi”. Därför det är roligare att lära sig simma eller spela tennis i en grupp. Vi kan skapa motivation genom att själva delta i en aktivitet. Hur kan du bidra till att stärka ditt barns känsla av tillhörighet i olika situationer?

Utmana barnet och utveckla motivation

Det är lättast att tillfredsställa de tre behoven hos de minsta barnen. De ropar ”kan själv”, vill lära sig nya saker och vara nära oss vuxna. Hos skolbarn kan vi skapa läslust genom att börja läsa en bok för barnet, diskutera innehållet, spekulera om slutet – men sluta läsa när det är som mest spännande. Låt sedan boken ligga framme, förhoppningsvis frestas då barnet att fortsätta läsa självt. För att barnet ska utmanas, ordförrådet utvecklas och motivationen infinna sig bör boken vara riktigt spännande och runt 90 procent av orden bekanta för barnet och resten nya. Övning ger fort färdighet och bidrar till känslan av kompetens.

När det gäller tonåringar kan vi be dem laga middag (eller kanske grilla) ett antal kvällar i veckan. Nybörjarna kan få stöd genom att vi handlar och tillhandahåller recept, men allteftersom kan vi delegera mer ansvar. Du förtjänar också lite ledighet och på köpet får du ett barn som inte bara lär sig laga mat utan också finner sin inre motivation genom att de grundläggande behoven tillfredsställs:

1) Jag lagar det jag gillar

2) Jag upplever uppskattning och framsteg

3) Jag känner jag mig behövd och bidrar till gemenskapen

Utmaningen för oss föräldrar är att förstå vad som driver den enskilde individen och hitta rätt argument: Hur får jag just detta barn att uppleva självbestämmande, kompetens och tillhörighet? När vi har lyckats klura ut det har vi inte bara lärt känna vårt barn bättre, vi har också hjälpt det hitta sina egna drivkrafter.

Hur gör du för att ditt barn ska ägna sig åt sådant som det mår bra av, stimuleras av och utvecklas av? Gå inte i den kortsiktiga belöningsfällan, ’om du läser tre böcker…’. Fundera istället över hur du skapar rätt förutsättningar för att ditt barn ska kunna motivera sig självt, oavsett om det handlar om att lära sig simma, läsa, laga middag eller ta körkort.

PS: Samma förhållningssätt – att skapa förutsättningar för självbestämmande, kompetens och tillhörighet – gäller för att skapa motivation hos vuxna, t.ex. kollegorna på jobbet. På köpet får du själv mer semester.

Glad sommar!Samtliga Insightsskribenter är rådgivare på Wisory och tillgängliga för individuella videosessioner

Besök profilen för att lära känna rådgivaren lite mer och boka ditt personliga videorådgivningstillfälle.

malin thurezon - wisory profile photo
Boka nu!

Malin Thurezon

Föräldrarådgivare som ger välmående medarbetare

Vårt föräldraskap har större inflytande på vårt arbetsliv än vi tror. Malin möter ofta ambitiösa medarbetare som söker professionella utmaningar, men har svårt att hänga med i svängarna på hemmaplan. Är du också bra på att planera och delegera på arbetet, men kör 'quick fixes' och curlar på hemmaplan? Av Malin får du råd och verktyg för mer hållbara förhållningssätt. När du går från tjafs och tjat till samarbete hemma ökar samtidigt ditt fokus och din produktivitet på arbetet.

Boka nu!

[ssba-buttons]