Emotionell intelligens skapar framgångsrika företag

Forskare har kunnat påvisa att uppskattningsvis 25% av affärsresultatet direkt kan hänföras till det emotionella klimatet (EQ) i ett företag.

 • Enligt ”World Economic Forums Future of Jobs Report” hamnade emotionell intelligens på 6:e plats av ”Top 10 skills 2020”. År 2015 fanns inte EQ med på listan men nu visar mer forskning på att medarbetare med hög EQ är en framgångsfaktor för att företag ska lyckas i den alltmer komplexa världen.
 • Flera studier visar att IQ kan stå för endast 10-20% av orsaken till framgångar i arbetslivet såväl som i privatlivet, medan EQ kan stå för hela 80-90%. Av två lika kompetenta personer är det alltså den som har högst EQ som är mest framgångsrik!
 • 85% av chefers framgång är direkt kopplat till deras EQ inte till deras IQ, visar global forskning från bland annat Harvard University.
 • EQ-metoden är den mest etablerade och framgångsrika modellen för ledarskapsutveckling i världen.

Emotionell intelligens kan beskrivas som förmågan att uppfatta, förstå och hantera sina egna känslor och tankar men också andras känslor. Att man har förmågan att sätta sig in i en annan persons situation och förstå vad hen ser, upplever och känner. Det hjälper en att kommunicera bättre och bygga starkare relationer med andra.

Det handlar också om hur man hanterar olika typer av livssituationer och utmaningar men också hur motiverar sig själv. Har man ett emotionellt och socialt fungerande liv skapar det livsglädje och välbefinnande i livet överlag.

Allt fler företag inser nu vikten av att använda sig av EQ. Google är bara ett av exempel på företag som utvecklar sina ledares och medarbetares EQ systematiskt.

Vinsterna är många för ett företag att arbeta aktivt med emotionell intelligens

 • Nöjdare och engagerade ledare och medarbetare
 • Effektivare och mer framgångsrika team som känner tillit till varandra
 • Stärkta kundrelationer och ökad försäljning
 • Högre kreativitet
 • Levande feedbackkultur
 • Bättre rekryteringar
 • Färre konflikter
 • Minskad personalomsättning
 • Främjande av självledarskap

Samtliga Insightsskribenter är rådgivare på Wisory och tillgängliga för individuella videosessioner

Besök profilen för att lära känna rådgivaren lite mer och boka ditt personliga videorådgivningstillfälle.

Jenny Lundström - Wisory profile image
Boka nu!

Jenny Lundström

Passionerad, affärsinriktad ledarskapsrådgivare med fokus på självledarskap, emotionell intelligens (EQ) och självmedkänsla (self-compassion)

När du behöver en certifierad coach, inom ledarskap och Emotionell Intelligens (EQ), eller en rådgivare som har stor erfarenhet av näringslivet och som lärt sig mycket om livet är Jenny rätt person för dig. Efter att ha arbetat som VD, försäljningschef, affärsområdeschef och verksamhetsutvecklare har hon stor erfarenhet av ledarskap och affärsutveckling, vilket gör att hon snabbt kan sätta sig in i din situation och skapa resultat tillsammans med dig. Hon är övertygad om att när du växer som ledare, växer även företaget. Utöver detta arbetar hon även med ledarskapsutveckling för ledningsgrupper och även som rådgivare till företag och entreprenörer. Hon är certifierad i
Extended DISC och i Self-Compassion.

Boka nu!

[ssba-buttons]