Träffa Tina

Vill du ses för att vidare diskutera hur Wisory skulle kunna stötta dig eller ditt bolag med ledar- och  affärsutveckling via videomöte?

Boka en tid med Tina, vår Business and Leadership Advisor.

Tina Falck, Business and Leadership Advisor