Siri Wikander

Konsult och föreläsare inom socialt lärande som driver försäljning och engagemang

3000 SEK för 60 minuter

Svenska, Engelska

Siri Wikander har en bakgrund som ledare inom HR och Kommunikation på både Scandic, Axfood och Hemfrid. Hon är medlem av Berghs pedagogiska råd. På Scandic har hon, bland annat, lett arbetet med att implementera ett helt nytt sätt att arbeta med socialt och digitalt lärande bland de 18 000 medarbetarna. 

  • Lärande organisationer - learnability
  • Mätbara aktiviteter
  • Öppen och lärande kultur

Siris största bedrifter

  1. Arbetet på Scandic var datadrivet och utvecklingsaktiviteter utvärderades kontinuerligt genom att samköra data från medarbetar- och kundundersökningar. IMD Business School dokumenterade arbetet i ett ‘case study’ som nu finns tillgängligt för alla Handelshögskolor i Europa.

Siris övertygelser

  1. Jag tror på att utveckla kultur och ledarskap så att man klarar att vara innovativ i en snabbrörlig och komplex värld.
  2. Jag tror på att utveckla kultur och ledarskap så att man klarar att vara innovativ i en snabbrörlig och komplex värld.
  3. Jag är övertygad om att allt går att mäta och genom att arbeta datadrivet kan vi satsa på utvecklingsinsatser som verkligen gör skillnad på sista raden.

Om Siri

Siri Wikander har en bakgrund som ledare inom HR och Kommunikation på både Scandic, Axfood och Hemfrid. Hon är medlem av Berghs pedagogiska råd. På Scandic har hon, bland annat, lett arbetet med att implementera ett helt nytt sätt att arbeta med socialt och digitalt lärande bland de 18 000 medarbetarna. 

Sedan 2020 är Siri en uppskattad konsult och föreläsare inom socialt och digitalt lärande. Hon hjälper privata och offentliga organisationer att ställa om sin kultur och sitt ledarskap så att det finns förutsättningar för daglig kompetensutveckling. Siri utmanar invanda sätt att lära in/lära ut med en stor variation av digitala och sociala aktiviteter som skapar engagemang och mätbara affärsresultat. 

När du pratar med Siri får du möjlighet att få praktiska råd från någon som har gjort det själv. Siri är en erfaren ledare med många års erfarenhet av lärande och kommunikation. 

Det finns en enorm styrka i att ha ett bollplank utanför den egna organisationen. Någon som lyssnar och ser mönster och som kan berätta hur andra organisationer har löst liknande utmaningar. 

Video

Följ Siri