Paul Ronge

Senior PR & Krishanteringsexpert

3000 SEK för 60 minuter

Svenska, Engelska, Franska

Efter 23 år inom journalistiken på redaktionerna för Folket, A-pressen, Rapport, Aftonbladet och Expressen bytte Paul bana och har nu arbetat lika många år som PR-konsult med specialisering på medieträning, rådgivning och krishantering.

  • Kommunikation
  • Krishantering
  • PR/ Media

Pauls största bedrifter

  1. Har blivit inbjuden till Uppdrag Gransknings redaktion för att diskutera dess arbetsmetoder och har intervjuat Janne Josefsson inför 400 grävande journalister.
  2. Jobbat internationellt med Pfizer, FN och BP.
  3. Boken ‘När Janne Josefsson ringer’ som är slutsåld och enbart går att köpa begagnad har inneburit att Paul håller en internationell kurs i krishantering på JMG, Göteborg och tidigare även på Berghs School of Communication.

Pauls övertygelser

  1. Tala alltid sanning, men du måste inte alltid säga hela sanningen.
  2. Man måste förstå medielogiken och medieretoriken.
  3. Sminka inte ett smutsigt ansikte - det du gör har betydelse!

Om Paul

Efter 23 år inom journalistiken på redaktionerna för Folket, A-pressen, Rapport, Aftonbladet och Expressen bytte Paul bana och har nu arbetat lika många år som PR-konsult med specialisering på medieträning, rådgivning och krishantering.

Därmed hjälper han organisationer och företag, högt uppsatta politiker och andra till synes kända personer med medieträning och krishantering. 

Håll dig alltid till sanningen är den tydliga uppmaningen från Paul. Man behöver inte säga allt men det man säger ska vara sanningsenligt. PR blir aldrig bättre för att man ljuger och förr eller senare kommer det upp i ljuset. 

Paul mottar många samtal när paniken är ett faktum och krisen nära förestående. Han hade önskat att fler var pålästa och förberedda för kriser. På Wisory hoppas Paul kunna ge kloka råd för att styra människor och organisationer i rätt riktning och förbereda sig för eventuella krislägen innan det är ett faktum.

Att investera i kunskap för krishantering är alltid en god idé och under januari 2021 släppte Paul, tillsammans med två branschkollegor, onlineträningen Medieträning 2.0. 

Paul hävdar att spekulationer kring journalistik är irrelevant - man måste ta sitt ansvar och lära känna medielogiken och medieretoriken. Han pratar om hur det finns två sorters kriser. Katastrofer, liknande Corona-pandemin, Estonia-katastrofen eller tsunamin 2004. Denna typ av katastrof kan bolag klara sig ganska väl ur.

Däremot är det kriser orsakade av mänskliga tillkortakommanden där etiska och moraliska frågor som skapar de mest utmanande situationer och där människorna dömer hårdare än juridiken. 

Paul slutar aldrig utmana sig själv professionellt och deltar fortsatt i media vilket håller honom tränad på skarpt läge samtidigt som han utbildar andra.

Han har ett stort intresse för digitaliseringens möjligheter och höll under hösten 2020 välbesökta digitala workshops med rubriken ‘Train the trainer’ som handlade om att vässa anställda informatörer som medietränare.

Följ Paul