Malin Thurezon

Föräldrarådgivare som ger välmående medarbetare

3000 SEK för 60 minuter

Svenska, Engelska

Har ditt företag många välutbildade och ambitiösa medarbetare som söker professionella utmaningar men som har svårt att hänga med i svängarna på hemmaplan? Då är ni inte ensamma. De som vill nå och påverka sina medarbetare behöver ta hänsyn till den roll som för många betyder mest i livet – föräldraskapet. Malin är civilekonomen som tog en fil kand i föräldrapsykologi och bytte bana. Hon startade Föräldralotsen med syftet att stärka relationen mellan föräldrar och barn genom att stötta föräldrar i deras föräldraskap.

  • Framtidens superkraft | Hjälp barnen att hitta sitt fokus!
  • Så får du barn med stark självkänsla
  • Hälpsamma föräldrar får hjälplösa barn! Dags att börja delegera?

Malins största bedrifter

  1. Våga byta karriär, omskola sig och skapa sin egen kompetens-nisch.
  2. Bidra till en generation som mår bättre genom att förmedla kunskap och självförtroende till dess föräldrar.
  3. Gå från hobbybagare till att starta eget sommarbageri, ”Töserna på revet” utanför Kalmar, för att ge barnen sommarjobb. Numera driver de surdegsbageriet själva.

Malins övertygelser

  1. Trygga föräldrar ger barnen det de behöver, inte det de vill ha.
  2. Framgång som förälder handlar om att ständigt ligga steget före.
  3. Istället för att försöka motivera andra bör vi skapa förutsättningar för att de ska kunna motivera sig själva.

Om Malin

Förutom en bakgrund inom näringslivet har Malin många års erfarenhet av att föreläsa, utbilda och vägleda inom föräldraskapets olika faser och utmaningar. Hennes arbete bygger på den senaste forskningen och är dessutom förankrat i den praktiska kunskap som följer av att ha fyra egna barn i åldrarna 11–22 år. Hon bjuder gärna på boktips inom området!

Hur skapar vi tydlighet i kommunikationen med barnen? Hur gör vi för att 'ligga steget före' och slippa ständiga brandsläckningar? Hur skapar vi goda vanor som består? Malin inspirerar genom att ge konkreta tips för vardagen. Hennes insatser är en mycket uppskattad energi- och kunskapsinjektion och hon återkommer ofta till företag som har anlitat henne tidigare. Våra familjerelationer har stor inverkan på hur vi mår och presterar, även professionellt. Mår vi bra hemma kan vi koncentrera oss bättre när vi är på jobbet. En av de främsta effekterna av att diskutera föräldraskap på arbetsplatsen är att relationerna mellan de anställda fördjupas. Det stärker samarbetet.

Boka Malin via Wisory för enskilda rådgivningssamtal med svar och tips på personliga föräldrafrågor, för en gruppsession på företaget eller i ett specifikt team. Hållbara arbetsgivare bryr sig om hela medarbetaren.

Video

Följ Malin