Johan Skarborg

Grundare och Koncernchef AW Group (Academic Work)

3000 SEK för 60 minuter

Svenska, Engelska

Johan är den seniora ledaren som på djupet förstår hur man skapar ett riktigt bra företag där nyckeln ligger i att bättre än konkurrenten attrahera, rekrytera och, framför allt, behålla duktiga medarbetare.

  • Entreprenörskap
  • Kultur
  • Ledarskap

Johans största bedrifter

  1. Byggt ett mångmiljardbolag från grunden.
  2. Sveriges största bemanningsföretag i tjänstesektorn.
  3. Förmedlat jobb till över 140 000 young professionals.

Johans övertygelser

  1. Bäst personal vinner.
  2. För att behålla de bästa medarbetarna så behöver man skapa den bästa arbetsplatsen.
  3. Nyfikenhet driver utveckling, vilket är den viktigaste konkurrensfördelen över tid.

Om Johan

Johan är den seniora ledaren som på djupet förstår hur man skapar ett riktigt bra företag där nyckeln ligger i att bättre än konkurrenten attrahera, rekrytera och, framför allt, behålla duktiga medarbetare.

Han är genuint intresserad av hur man strukturerat jobbar för att skapa en stark företagskultur. Kultur är vad människor gör, inte vad ledningen säger.

Ledarskap handlar om att skapa tydlighet och energi, d v s som ledare måste du tydliggöra uppdrag/riktning samt säkerställa att byggstenar finns på plats som skapar medarbetarengagemang.

Ett annat starkt intresse för Johan är strategi, d v s vad har man för strategiska mål, vilken arena spelar man på, hur differentierar man sig och hur säkerställer man att denna differentiering händer.

Johan har alltid triggats av att göra affärer och entreprenörskap och tycker att ambitionen oftast trumfar kunskap.

Utöver att grunda och växa bolag nationellt och internationellt i miljardklassen, bygga organisationer med god företagskultur och lönsamhet, är Johan ett bollplank vad gäller uppstart och engagemang i CSR-projekt.

Johans bolag har i över 15 år bidragit till att tiotusentals barn i Zambia har fått utbildning genom skolor som byggts tack vare flera initiativ.

Video

Följ Johan