Crister Fritzson

Senior ledare och VD

3000 SEK för 60 minuter

Svenska, Engelska

Crister är en senior ledare som drivs av förändring och möjlighet att utveckla. Detta återspeglas i de roller han antagit under sin karriär där han har fått använda sin förmåga att bygga på det som i varje organisation är unikt.

  • Digitalisering
  • Förändringsledarskap
  • Sälj och Marknad

Cristers största bedrifter

  1. Möjliggjorde för engagemang genom involvering av SJs 6000 anställda i kulturutvecklingsarbetet.
  2. Bidrog till att ändra Boxers affärsmodell som än idag är deras framgångskoncept.
  3. Utvecklade och iscensatte SJs numera mångbelönade digitala strategi.

Cristers övertygelser

  1. Involvera för att skapa engagemang.
  2. Att få andra att känna sig behövda görs genom delaktighet.

Om Crister

Crister är en senior ledare som drivs av förändring och möjlighet att utveckla. Detta återspeglas i de roller han antagit under sin karriär där han har fått använda sin förmåga att bygga på det som i varje organisation är unikt.

Crister går in i organisationer där han ser stor potential för att ändra marknadspositionen och når framgångar genom att skapa engagemang och delaktighet i teamet oavsett om organisationen kräver förändring eller utveckling.  

Med roller som krävt stort förändringsarbete av exempelvis hela affärsmodellen har han byggt en erfarenhet som spänner över olika industrier och har nyligen återvänt till techbranschen där han startade sin karriär. 

Crister kontaktas med fördel inom området förändringsledarskap och har goda exempel på både kultur- och digitaliseringsutmaningar som blivit stora framgångar. 

Karriärhöjdpunkter

NET INSIGHT

VD, 2020 -

SJ AB

VD & President, 2012 - 2020

TERACOM GROUP

VD & President, 2007 - 2012

Följ Crister