Anna Ferneman

En utmanande ledarutvecklare på exekutiv nivå

3000 SEK för 60 minuter

Svenska

Anna arbetar med ledare på alla nivåer i olika typer av organisationer där hon stöttar VDar med att bygga effektiva ledningsgrupper men också ledaren ute i organisationen med utveckling individuellt. Känner du att du är i högvarv på grund av höga krav och tidspress? Tillhör du dem som försöker vara effektiv genom att göra flera saker samtidigt. Anna kan hjälpa dig att hantera tärande stress konstruktivt och se till att du skapar en hållbar planering där även återhämtning finns med. Kanske är det rent av så att ditt stresspåslag är så stort att du koncentrerar dig mer på att överleva än att leva. Det kan du ändra på! Genom konkreta råd och verktyg bidrar Anna till att återupprätta balansen mellan prestationskrav och tillgängliga resurser. Anna är en sann inspiratör och erfaren ledarutvecklare, som lätt navigerar till pudelns kärna och bemästrar konsten att göra komplexa frågor begripliga på ett stimulerande sätt.

  • Ledarskap
  • Kommunikation: ledarskapets retorik
  • Driva förändring

Annas största bedrifter

  1. När jag under min tid som chef genomförde en organisationsförändring som ledde till att vi gick från röda siffror till 10% vinst på 1 år.
  2. Att under 3 år verka som VD och styrelseordförande i ett mediaföretag parallellt med mitt ordinarie arbete.
  3. Att starta mitt eget företag, Progressiv utveckling by AF 2014, verka som entreprenör och göra det jag gillar allra mest: Att stötta människor och organisationer att utvecklas.

Annas övertygelser

  1. Så som du ser på mig – sådan blir jag.
  2. All förändring börjar med en själv.
  3. Med planering och väl genomtänkta prioriteringar kommer man långt.

Om Anna

Anna är en sann inspiratör och erfaren ledarutvecklare, som lätt får följare och kan konsten att göra komplexa frågor begripliga på ett stimulerande sätt. En av Annas styrkor är att hon har mycket energi, är lyhörd och har stor kommunikativ förmåga, hon lyssnar in och hittar andra vinklingar för utveckling, och ser möjligheter istället för hinder. Hon har också en förmåga att stötta i att sortera tankar och hjälpa chefer att bli starka i sitt ställningstagande. Anna är rak på ett väldigt positivt sätt. Hon ger feedback som fokuserar på utveckling.

Sedan 2005 har hon tränat hundratals ledare och team med fokus på ökad effektivitet, i förändringsarbete och självledarskap, projektledning och affärsstrategi. Anna har 15 års egen erfarenhet inom ledande befattningar vilket innebär att många av de strategier hon lutar sig mot har hon själv arbetat utifrån och använt i praktiken.

Oavsett om du upplevt stress under en kortare eller längre period gynnas du i sessionen med Anna av hennes färdigheter i att kunna sortera, sätta gränser och tydliggöra hur du behöver prioritera för att minska stressen. Kanske är det rentav så att du är på väg att återinträda i arbetslivet efter utmattningssyndrom eller känner varningssignalerna och önskar göra aktiva förändringar på eget initiativ. Här kan Anna bidra med att skapa struktur, sätta gränser och skapa en hållbar arbetsbalans framåt.

I grunden är Anna Hälsopedagog och utgår ifrån ett holistiskt synsätt och anser att hälsa är en avgörande faktor för att prestera långsiktigt och hållbart.

Anna har också fördjupat sig i ledarskapets retorik under ett år och är diplomerad Framtidsstrateg via Kairos Future samt certifierad coach och mentor på exekutiv nivå.

Video

Följ Anna