Sälj / Marknadsföring

Här möter du rådgivarna som kan ge dig svaren på framgångsrik försäljning och framtidens försäljning. De har byggt upp fantastiska verksamheter och delar nu generöst med sig av erfarenheter och tips för att du ska lyckas. Ställ dina frågor och ta genvägen till kunskap.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Ledarskapsutveckling
 • Affärsutveckling
 • Försäljning

 • Customer experience management
 • Kund- och medarbetarengagemang
 • Leda och utveckla med kund i fokus

 • Omvälvande förändring
 • Plattformsval
 • Omnikanalhandel från grunden

 • Struktur och organisation
 • Internationella affärer
 • Styrelsearbete och performance management

 • Interimsledarskap, bli förberedd för hantering av plötslig vakans
 • Driva förändring som tillfällig ledare
 • Alternativ karriär som giggare

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Sälj och Marknad

 • Påvisa kostnadsbesparingar och ROI med investeringar i ny teknik och digitalisering.
 • Led och skala upp nya affärer och tjänster internationellt
 • Led i hybrida organisationer och framtidens digitala arbetsplatser

 • Digitalisering – med människan i fokus
 • Ledarskap som inspirerar
 • Marknadsföring och affärstänk

 • Insiktsgenerering
 • Konsumentbeteende
 • Målgruppsförståelse

 • Autentiskt ledarskap
 • Externa samarbeten (Cross Marketing)
 • Kommersiell strategi

 • Kommunikation
 • PR/ Media
 • Presentationsteknik

 • E-handel
 • Oberoende plattformsval
 • Relevanta KPI’er

 • Skarp omvärldsanalytiker
 • Senior varumärkesstrateg
 • Digitalisering som möjliggörare

 • Säljstrategi – struktur och processer
 • EQ och Psykologi – personlighetstyper och olika typer av köpare
 • Konflikt och kris – hantera utmanande relationer

 • Kommunikation
 • Krishantering
 • PR/ Media

 • Dagens talangmarknad
 • Employer branding
 • Förflyttningsresor av arbetsgivarvarumärke

 • Modigt ledarskap
 • Skapa teamkänsla och samhörighet
 • Ta ditt sälj till en ny nivå

 • Kommunikation
 • Omvärldsbevakning
 • Strategi

 • Employer branding
 • Framtidens arbetsmarknad
 • Inspiration