Sälj / Marknadsföring

Här möter du rådgivarna som kan ge dig svaren på framgångsrik försäljning och framtidens försäljning. De har byggt upp fantastiska verksamheter och delar nu generöst med sig av erfarenheter och tips för att du ska lyckas. Ställ dina frågor och ta genvägen till kunskap.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Struktur och organisation
 • Internationella affärer
 • Styrelsearbete och performance management

 • Insiktsgenerering
 • Konsumentbeteende
 • Målgruppsförståelse

 • E-handel
 • Oberoende plattformsval
 • Relevanta KPI’er

 • Kommunikation
 • Omvärldsbevakning
 • Strategi

 • Skarp omvärldsanalytiker
 • Senior varumärkesstrateg
 • Digitalisering som möjliggörare

 • Dagens talangmarknad
 • Employer branding
 • Förflyttningsresor av arbetsgivarvarumärke

 • Customer experience management
 • Kund- och medarbetarengagemang
 • Leda och utveckla med kund i fokus

 • Digitalisering – med människan i fokus
 • Ledarskap som inspirerar
 • Marknadsföring och affärstänk

 • Ledarskapsutveckling
 • Affärsutveckling
 • Försäljning

 • Säljstrategi – struktur och processer
 • EQ och Psykologi – personlighetstyper och olika typer av köpare
 • Konflikt och kris – hantera utmanande relationer

 • Autentiskt ledarskap
 • Externa samarbeten (Cross Marketing)
 • Kommersiell strategi

 • Kommunikation
 • Krishantering
 • PR/ Media

 • Omvälvande förändring
 • Plattformsval
 • Omnikanalhandel från grunden

 • Modigt ledarskap
 • Skapa teamkänsla och samhörighet
 • Ta ditt sälj till en ny nivå

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Sälj och Marknad

 • Interimsledarskap, bli förberedd för hantering av plötslig vakans
 • Driva förändring som tillfällig ledare
 • Alternativ karriär som giggare

 • Kommunikation
 • PR/ Media
 • Presentationsteknik

 • Påvisa kostnadsbesparingar och ROI med investeringar i ny teknik och digitalisering.
 • Led och skala upp nya affärer och tjänster internationellt
 • Led i hybrida organisationer och framtidens digitala arbetsplatser

 • Employer branding
 • Framtidens arbetsmarknad
 • Inspiration