Expertispaket

Tydlig kommunikation i förändring

Tydlighet är lika med trygghet och trygghet är lika med x-faktorn i förändring

Många verksamheter driver idag omfattande förändringsprojekt. Organisationer och dess ledare ställs därmed inför nya krav. Då är det viktigt att påminnas om att organisationer inte förändras av sig själva, det är människor som förändrar organisationer. En organisation är alltså en grupp av människor som förändrats och genom att de har förändrats, så har organisationen förändrats.

Orsaken som får förändring att hända stavas tydlig rätt kommunikation. Det handlar inte bara om vad du vill säga, utan även om vad du vill förmedla och hur du vill att informationen ska tas emot. Hur får du som ledare då dina medarbetare att känna sig? Kom ihåg att många ofta glömmer det som sägs, men inte hur det kändes när det sades. Duktiga kommunikatörer behärskar just det här. 

Kan det vara så att du någon gång som ledare under de senaste åren känt dig missförstådd? Kan det vara så att du tycker du informerat dina kollegor, men att de upplevt informationen på ett annat sätt än vad du ville det skulle uppfattas som? Otydligheten skapar otrygghet, som skapar rädslor och icke förändringsbenägna medarbetare. 

Just detta kan våra rådgivare inom kommunikation och marknadsföring hjälpa dig med under personliga videosessioner. Låt oss matcha dig med rätt bollplank utifrån just dina specifika behov, din unika situation och din yrkesroll.

Det är inte säkert att det som kommunikativt fungerade igår, kommer fungera imorgon.

Boka expertispaketet ”Tydlig kommunikation i förändring”

Paket – 3 sessioner

Du träffar någon av våra rådgivare online vid tre olika tillfällen, när det passar dig. Varje rådgivare är expert inom sitt område och ser till att anpassa sessionens innehåll så det träffar dina behov.

Under svårare tider och en allt mer föränderlig värld behöver era medarbetare ännu mer tydlig, effektiv och ärlig kommunikation. Vässa och uppdatera dina kunskaper i en tid det gör som mest skillnad.

Lär dig bli bättre på att kommunicera med din personal i en osäker tid.

I svårare tider är det viktigt att upprätthålla en tydlig och konsekvent kommunikation med kunder och marknaden så du kan försvara er position och komma ut på andra sidan starkare än konkurrenterna. Hur du gör det på bästa sätt – i din bransch, din roll och i just din situation kan någon av våra rådgivare inom externkommunikation hjälpa dig med.

Hur arbetar man med sitt varumärke och med kundlojalitet under sämre tider? Hur håller man sig relevant och undviker priserosion under en lågkonjunktur? Hur kan vi överleva och skydda vår affär och komma ut starkare när det vänder? Vad kommer folk att minnas av vårt agerande och varumärke efter krisen?

Det är några av de vanligaste frågorna våra klienter ställer sig.

Boka valfri del av expertispaketet

Behöver du enbart rådgivning och expertis inom något av områdena som paketet innefattar? Du kan alltid boka sessionerna separat.