Expertispaket

Leda i osäkra tider

Vad är skillnaden som gör skillnaden?

Vad kommer ske runt omkring oss imorgon? Det enda vi snart vet , inom många områden, är just att vi inte alls vet. Vi lever i allt osäkrare tider och har så gjort ända sedan pandemins utbrott 2020.

Världen förändras dock ständigt och det har den alltid gjort. Men frågan är om inte föränderligheten har förändrats också. Dess cykler tycks gå snabbare än någonsin. Nu ingår dessutom följande orosmoment i vår nära omvärld och arbetsvardag; krigsinvasion, inflation, elbrist och räntehöjningar.

Allt som skett sista tiden har inneburit nya förändrade kundbeteenden. Detta i sin tur kräver förändrade kunderbjudanden, vilket betyder att medarbetare behöver lära och göra nya saker för att kunna leverera det kunden behöver imorgon. Många företag har därför idag stora utmaningar i det nya normala. Andra lyckas riktigt bra.

Så vad är skillnaden? Vad blir avgörande hos våra kunder och medarbetare
imorgon? Hur bör man leda när vi inte vet så mycket om morgondagen eller när både ni och era medarbetare känner er osäkra och otrygga?

Låt våra rådgivare vara ditt bollplank när du ska finna en anpassad riktning och behöver nya perspektiv för att leda tryggt även i osäkra tider

Boka expertispaketet ”Leda i osäkra tider”

Paket – 3 sessioner

Du träffar någon av våra rådgivare online vid tre olika tillfällen, när det passar dig. Varje rådgivare är expert inom sitt område och ser till att anpassa sessionens innehåll så det träffar dina behov.

Vad händer i organisationer där besluten tas längre och längre ifrån kunden? Vad händer i organisationer där osäkerhet, rädsla och ängslighet tar över för att saker inte får bli fel? Blir dessa verksamheter snabbare?
Hierarkier skapar avstånd som gör oss långsamma. De företag som går bra nu är de där små beslut fattas ofta samtidigt som de är beredda på att ständigt justera och korrigera redan fattade beslut.

Det som var rätt väg för en tid sedan, kan leda oss mot stupet idag. Hur kan du förenkla beslutsfattandet oavsett var i världen teamet befinner sig. Vilka riktlinjer och system ska till för att ni ska fatta effektiva beslut? Detta samt hur du skapar en kultur och struktur där ni lyckas innefattas i detta spår av paketet.

Organisationer förändras inte av sig själva, där människor som förändrar organisationer. Om nu omvärlden har förändrats och människors behov därtill, då behöver du ställa dig frågan vad du behöver förändra i ditt ledarskap kring att styra, planera och sätta mål på rätt sätt.

Nackdelen är eskalerande förändringsbehov är att ditt gamla normala förändraslika snabbt till ett nytt normalt. Dina estimerade slutsatser vid projektets början eller kalkylen som låg till grund för investeringsbeslutet gick båda troligen upp i rök.

Hur styr och mäter man då i föränderliga tider när det enda man snart vet är att man inte alls vet?

Du är ledare.
Du arbetar MED människor, FÖR människor, GENOM människor.

I dessa tider är det därför extra viktigt att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt. Om du inte visar intresse för dina medarbetare och deras arbete kommer de inte heller att visa intresse för dig eller din organisation.

Om du heller inte litar på människorna runt omkring dig, kommer de inte att lita på dig. Människor väljer att följa de ledare som ger tillit, är medmänskliga och empatiska. Dessa är grundpelare för organisationer med god kultur, rätt samarbete och bra innovationstakt. De som står pall för stormen.

Boka valfri del av expertispaketet

Behöver du enbart rådgivning och expertis inom något av områdena som paketet innefattar? Du kan alltid boka sessionerna separat.