Situationsanpassat ledarskap

På Wisorys plattform hittar du några av Sveriges ledande rådgivare och konsulter inom Situationsanpassat ledarskap. Boka videomöte idag.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

  • Autentiskt ledarskap
  • Tabubelagd kultur och kommunikation
  • Organisationsuppbyggnad, förankring, ledning och utveckling
Läs mer och boka

  • Kommunala och politiskt styrda organisationer
  • Högpresterande ledningsgrupp
  • Senior chefscoachning
Läs mer och boka

  • Situationsanpassat ledarskap
  • Teambuilding
  • Stakeholder Management
Läs mer och boka