Lottie Knutson

Kommunikationsstrateg

3000 SEK för 60 minuter

Svenska, Engelska, Franska

Lottie blev känd för en bredare publik under tsunamikatastrofen 2004. Efter en hel karriär i konsumentnära tjänsteföretag, i ledningsgrupper och styrelser har hon bland annat varit med om IT-krascher, vuxenmobbning, VD-avsättningar och naturkatastrofer som askmolnet och tsunamin. Hon har skrivit en bok om ledar- och medarbetarskap i snabb förändring och kris och är en uppskattad rådgivare och föredragshållare.

  • Kommunikation
  • Krishantering
  • Styrelse

Lotties största bedrifter

  1. Uppskattad rådgivare och talare.
  2. Framröstad som Årets Talare och Årets Chef.
  3. Mottagare av medalj av 8:e graden i serafimerorden av HM Konungen.

Lotties övertygelser

  1. I svåra situationer är det en fördel att formulera den egna planen eller problemet med någon som står fri från interna maktstrider och intressekonflikter. 
  2. Det är inte dagens kris vi ska förbereda oss på, utan de som väntar runt hörnet.
  3. Integritet är en färskvara i den eviga kampen mot egna rädslor och popularitetslängtan. Då behöver man ibland stämma av med någon utifrån, som kan se mönster och hjälpa med fokus på det viktigaste.

Om Lottie

Lottie blev känd för en bredare publik under tsunamikatastrofen 2004. Efter en hel karriär i konsumentnära tjänsteföretag, i ledningsgrupper och styrelser har hon bland annat varit med om IT-krascher, vuxenmobbning, VD-avsättningar och naturkatastrofer som askmolnet och tsunamin. Hon har skrivit en bok om ledar- och medarbetarskap i snabb förändring och kris och är en uppskattad rådgivare och föredragshållare.

Hennes stora intresse är resor, besöksnäringen, transporter och turism. Hon älskar att upptäcka nya länder och platser, gärna med tåg, till fots eller med snorkel och cyklop om det handlar om varmare vatten. Hon har blivit en ganska duktig fotograf med åren och är aktiv i sociala medier med diverse tips om allt från hotell till sevärdheter och mathantverkare.

Följ Lottie