Digitalisering

Här hittar du rådgivarna som kan digitalisering. De har kommit långt på den egna digitaliseringsresan och kan hjälpa dig med väldigt konkreta råd. Inga frågor är för svåra. Wisorys digitaliseringsexperter kan inspirera dig till att ta din verksamhet ett steg längre redan imorgon.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Tydligt handlingskraftigt ledarskap i en ständigt föränderlig värld
 • Kultur och värdegrund är nyckeln till succé
 • Globalt ledarskap med erfarenhet från att bo och verka som ledare i olika länder

 • Cybersäkerhet
 • Informationssäkerhet
 • IT säkerhet

 • Digitalisering
 • Förändringsarbete
 • Globalisering

 • Arbetssätt (bl.a. SAFe)
 • Implementering av IT-och affärssystem
 • Organisationstransformation

 • Inspirerar till att förstå och forma framtiden
 • Strategi, innovation och transformation
 • AI & digitalisering för en hållbar värld

 • Omvälvande förändring
 • Plattformsval
 • Omnikanalhandel från grunden

 • AI-transformation
 • Digital vision och strategi
 • Lösningsorienterad kreatör av digitala lösningar/plattformar

 • Transformera från produkt till tjänster
 • Uppkopplade och smarta produkter
 • Affärsmodeller och kundvärde

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Sälj och Marknad

 • Skarp omvärldsanalytiker
 • Senior varumärkesstrateg
 • Digitalisering som möjliggörare

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Strategi

 • Bygga och växa bolag
 • Digitalisering
 • Ledarskap

 • Påvisa kostnadsbesparingar och ROI med investeringar i ny teknik och digitalisering.
 • Led och skala upp nya affärer och tjänster internationellt
 • Led i hybrida organisationer och framtidens digitala arbetsplatser

 • Organisation av e-handel
 • Systemval
 • Plattformsval

 • Leda i ständig förändring
 • Bygga engagerade och högpresterande team
 • Från silos till agil tvärfunktionell kundcentrerad organisation och arbetssätt

 • Digitala affärsmodeller
 • Digitala möten
 • Digitalt arbetssätt

 • Best of breed; hur väljer man och vad är effekten
 • Strategi för hur legacy system ska transformeras till moderna lösningar
 • Digitala affärsmodeller

 • E-handel
 • Oberoende plattformsval
 • Relevanta KPI’er

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team

 • CSR – samhällsnytta (social impact)
 • FNs hållbarhetsmål
 • Hållbart ledarskap

 • Digitalisering – med människan i fokus
 • Ledarskap som inspirerar
 • Marknadsföring och affärstänk