Förändringsledning

På Wisorys plattform hittar du några av Sveriges ledande rådgivare och konsulter inom Förändringsledning. Boka videomöte idag.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Att leverera lönsamhet genom att ta vara på hela kompetensen i bolaget och se potentialen i hela bolaget och på så vis utveckla verksamheten
 • Beslutsfattande grundat i värderingar, självledarskap och en gemensam kompass
 • Förmåga att genom ett inkluderande och kommunikativt ledarskap förmedla vision och budskap utifrån olika perspektiv

 • Interimsledarskap, bli förberedd för hantering av plötslig vakans
 • Driva förändring som tillfällig ledare
 • Alternativ karriär som giggare

 • Förändringsledning
 • Förebyggande av stress med hjälp av metakognition
 • Senior ledarskapsutvecklare

 • Att leda på distans
 • Beslutsfattande
 • Business Intelligence

 • Förändringskommunikation 
 • Förändringsledning
 • Internkommunikation

 • Arbetssätt
 • Förändringsledning
 • Ledarskap

 • Agerbar datadriven fakta
 • Analys People Data
 • Förändringsledning