Lena Bjurner

VD på Sveriges HR Förening

3000 SEK för 60 minuter

Svenska, Engelska

Med bakgrund som Nordisk chef inom strategisk försäljning och kundutveckling samt seniora HR positioner i Sverige och internationellt ser Lena tydligt hur HR och affär är två sidor av samma mynt. People strategy är affärsstrategi. Något pandemin satt ett tydligt ljus på. Den snabba omställning som sker genom digitalisering och införande av AI gör att fokus på människor, kompetensutveckling och organisation blir allt viktigare.

  • Kultur
  • Ledarskap
  • Strategi

Lenas största bedrifter

  1. Genomförandet av strategin: När hon började på Scandic 2015 genomförde koncernledning ett omfattande arbete med Strategi 2020. Tillsammans sattes mål som formulerade Future states och beskrev vägen dit. Ett Future state var Inspiring culture. Lena ledde sedan arbetet med den kulturförändring som kom att kallas ”The empowering Journey”. Ett arbete som syftade till att skapa en kultur som klarar att framgångsrikt möta utmaningen från digitaliseringens utmaningar i varje del av hotellkedjans kundresa. Teamet jobbade igenom värderingarna, ledarskapet och lärandet. Deras vision, mission och kultur skulle genomsyra allt vi gjorde.
  2. Tiden i Kanada och Sydamerika: Som ny inom HR fick Lena möjlighet att flytta till Kanada för att bli HR Business partner i Kanada och Sydamerika för bolagets största division. Första tiden blev tuff. Hon missbedömde kulturskillnaderna i arbetssätt mellan Kanada och Norden. Det arbetssätt som gjort henne framgångsrik hemma fungerade inte alls lika bra i en mycket mer hierarkisk struktur. Det blev en tuff tid. Lena fick lära sig fort och mycket. Idag kan hon med glädje se tillbaka på den här perioden som en av de roligaste och mest lärorika i sin karriär och där Lena innan hon lämnade kunde leverera fina resultat också i denna kultur.
  3. Affär + HR: Affärsutveckling, kundutveckling och försäljning har varit en stor del av Lenas tidiga karriär. Under ett antal år ansvarade hon för American Express nordiska verksamhet inom de områdena. Under de åren växte hennes intresse för hur varför vissa ledare får följare, varför vissa team fungerar väl tillsammans och når resultat och hur vi alla ständigt behöver utvecklas och lära nya kompetenser för att vara intressanta för vår arbetsgivare eller för andra organisationer. Det gjorde att Lena sökte sig till HR. Att hon har med sig erfarenheten från att ha varit ledare i affären har varit ovärderligt då hon byggt sin erfarenhet inom HR.  Det sista året har hon själv varit ytterst ansvarig/VD för en organisation. LEnas ständiga nyfikenhet och vilja att lära har gett henne en bred erfarenhet hon nu arbetar utifrån.

Lenas övertygelser

  1.  People strategy är affärsstrategi.
  2. Fokus på människor.
  3. Kultur, ledarskap och lärande är kritiska framgångsfaktorer.

Om Lena

Med bakgrund som Nordisk chef inom strategisk försäljning och kundutveckling samt seniora HR positioner i Sverige och internationellt ser Lena tydligt hur HR och affär är två sidor av samma mynt. People strategy är affärsstrategi. Något pandemin satt ett tydligt ljus på. Den snabba omställning som sker genom digitalisering och införande av AI gör att fokus på människor, kompetensutveckling och organisation blir allt viktigare.

Som person är Lena vetgirig och nyfiken. Hennes nyfikenhet kring AI och vad det kommer att innebära för organisationer, ledare och därmed HR drev henne till att läsa kursen ’AI – Implication for business strategy’ på MIT i USA. Något hon har stor nytta av.

Lena ledde kulturförändringsarbetet inom Scandic som kom att kallas ‘The empowering Journey’ mot målbilden Strategi 2020. Ett arbete som syftade till att skapa en kultur som klarar att framgångsrikt möta digitaliseringens möjligheter och utmaningar i varje del av hotellkedjans kundresa.

Genom att skapa en digital lärandeplattform som möter behoven av modernt lärande blev Scandic pionjärer som lärande organisation. IMD dokumenterade 2019 arbetet 2015-2019 och skapade ett case för handelshögskolor och organisationer världen över.

Genom sitt internationella HR arbete där Lena både varit ansvarig för 15 europeiska länder och även bott och verkat i Sydamerika och Kanada, med Toronto som bas, har Lena stor insikt och förståelse för internationellt arbete.

Lena älskar vatten och därmed öar - bor på Lilla Essingen och spenderar så mycket tid hon kan på Gotland.

Hon gillar utomhussport men också god mat. I Stockholm har hon en absolut favoritrestaurang. Vilken det är kan ni prata om då ni ‘ses’.

Karriärhöjdpunkter

SVERIGES HR FÖRENING

Generalsekreterare / VD, 2019 -

SCANDIC HOTELS

SVP Human Resources and Sustainability, 2015 - 2019

AMERICAN EXPRESS

Vice President HR Europe Flexible Markets and France (2 years)Director, Head of HR Nordic, Central Eastern Europe and Russia (4 years), 2009 - 2015

Följ Lena