Johan Dennelind

Förändringsledarskap - Globalt och Lokalt

3000 SEK för 60 minuter

Svenska, Engelska

Johans erfarenhet från flertalet VD- och styrelseuppdrag inom främst telekom/internet- och teknikbranschen har låtit honom forma och driva förändring världen över inom flertalet områden. I tillägg har rollerna givit honom mycket god insyn i olika länder och kulturer.

  • Digitalisering
  • Hållbarhet
  • Kultur och Ledarskap

Johans största bedrifter

  1. Varje gång jag har tagit ett nytt jobb har jag varit stolt över mig själv som vågat testa nya utmaningar. Och varje gång jag lämnat ett jobb har jag varit stolt över mina kollegor och medarbetare för vad de har lyckats förändra och förbättra (samt att de stått ut med mig...).
  2. Våga ta nya utmaningar har varit ett motto och jag har haft förmånen att få testa nya spännande svåra saker vid rätt tid. Jag har tagit möjligheterna och gjort något av dem. 

Johans övertygelser

  1. Du måste våga se och satsa på dina medarbetare som din största konkurrensfördel för ditt företag/organisation.
  2. Övertygad om att digitalisering och hållbarhet är två positiva och avgörande krafter för ett bättre samhälle, lokalt och globalt.
  3. Att mod, envishet och uthållighet är goda egenskaper och personliga tillgångar för att bygga och förändra bolag.

Om Johan

Johans erfarenhet från flertalet VD- och styrelseuppdrag inom främst telekom/internet- och teknikbranschen har låtit honom forma och driva förändring världen över inom flertalet områden. I tillägg har rollerna givit honom mycket god insyn i olika länder och kulturer.

Johan har förmågan att förstå och kommunicera kraften i vad digitalisering gör för individen, företag och dess omgivning men även samhället i stort. Genom de ledarroller Johan har anförtrotts har han applicerat en human ledarskapsstil som utgår från en tro på att medarbetarna är den bästa konkurrensfördelen samt att hitta kraft och mod är avgörande för att lyckas driva förändring och förbättring. 

Ett område som Johan brinner lite extra för är hållbarhet. Det är ingen ‘tick-the-box’-övning som görs vid sidan av utan måste vara centralt integrerat i ett bolags agenda. Först då gynnas organisationen, dess ägare och intressenter. Hållbarhetsarbetet är lika med långsiktig hållbar lönsamhet.

Både privat och jobbmässigt är Johan nyfiken och har en passion för äventyr och nya utmaningar som lyckats med det många eftersträvar; att ha balans i livet. Genom att prioritera familj, vänner, sport och träning har han knäckt formeln som både ger och sprider energi. 

Video