Våra rådgivare

Utforska vår rådgivarlista för att hitta den rådgivare som bäst passar dig och de utmaningar och möjligheter som ditt företag står inför – eller låt oss hjälpa dig hitta den perfekta matchningen.

Alla rådgivningssessioner är 60 minuter långa och de kostar 3 000 kr ex moms.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

Förändringsarbete

En förändringsresa är aldrig utan friktion och utmaningar. Här väljer du bland rådgivare som själva gjort omfattande förändringsresor, de vet vad som är viktigt och kan dela med sig av fallgropar och framgångsfaktorer. Några nöjer sig med att boka ett fokuserat möte med någon av experterna medan andra väljer en serie med möten för att ha guidning under en hel förändringsprocess.

 • Etik och moralfrågor
 • Modig nytänkare
 • Våga gå nya vägar

 • Disruptivt
 • Drömarbetsgivare
 • Drömledarskap

 • Arbetssätt (bl.a. SAFe)
 • Implementering av IT-och affärssystem
 • Organisationstransformation

 • Hitta kraften i den kollektiva intelligensen där människor hjälps åt
 • Entreprenör- och Intraprenörskap
 • Skapa förmågor att hantera det oförutsedda

 • Beteendeförändring
 • Kulturutveckling
 • Mänskliga system

 • Organisation av e-handel
 • Systemval
 • Plattformsval

 • Alltid med affären och människorna i fokus
 • Att bygga en tillitsfull kultur
 • Digitalisering och stärkt medarbetarskap/ ledarskap

 • Hälsa, sjukvård, omsorg
 • Service design
 • Grundarens dilemma

 • Leda i ständig förändring
 • Bygga engagerade och högpresterande team
 • Från silos till agil tvärfunktionell kundcentrerad organisation och arbetssätt

 • Best of breed; hur väljer man och vad är effekten
 • Strategi för hur legacy system ska transformeras till moderna lösningar
 • Digitala affärsmodeller

 • Digitala affärsmodeller
 • Digitala möten
 • Digitalt arbetssätt

 • Skarp omvärldsanalytiker
 • Senior varumärkesstrateg
 • Digitalisering som möjliggörare

 • Ledarskapsutveckling
 • Affärsutveckling
 • Försäljning

 • Att leda på distans
 • Beslutsfattande
 • Business Intelligence

 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Beteendepsykologi
 • Digitalisering

 • Ledarskap
 • Kommunikation: ledarskapets retorik
 • Driva förändring

 • Insiktsgenerering
 • Konsumentbeteende
 • Målgruppsförståelse

 • Interimsledarskap
 • Exportförsäljning
 • Skapa kortsiktiga mål för snabba resultat

 • Transformera från produkt till tjänster
 • Uppkopplade och smarta produkter
 • Affärsmodeller and kundvärde

 • Arbetssätt
 • Förändringsledning
 • Ledarskap

 • Syftesdrivet ledarskap
 • Värdegrundsarbete
 • Chefscoachning

 • Framtidens superkraft | Hjälp barnen att hitta sitt fokus!
 • Så får du barn med stark självkänsla
 • Hälpsamma föräldrar får hjälplösa barn! Dags att börja delegera?

 • Digitalisering
 • Förändringsarbete
 • Globalisering

 • Affärsutveckling
 • Förändringsarbete
 • Strategi

 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Bygga och växa bolag
 • Autentiskt ledarskap

 • Förändringsledning
 • Förebyggande av stress med hjälp av metakognition
 • Senior ledarskapsutvecklare

 • Bolagsbyggande
 • Kapitalresning
 • Market entry

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Strategi

 • Förändringsledning
 • Kultur
 • Ledarskap